De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van activiteiten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van activiteiten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Pension, onderdeel van de Maatschappelijke opvang Zeeland, Emergis. Binnen dit onderzoek worden de behoeften van bewoners aan groepsactiviteiten in kaart gebracht. De groepsactiviteiten worden op dit moment georganiseerd om vaardigheden te vergroten op verschillende levensgebieden. Bewoners binnen het Sociaal Pension zijn praktische vaardigheden kwijtgeraakt of hebben deze niet meegekregen in hun opvoeding. Het is voor bewoners belangrijk om de vaardigheden te ontwikkelen omdat zij door de aangeleerde vaardigheden competent genoeg zijn om zelfstandig te wonen. De activiteiten worden aangeboden om juist deze vaardigheden te ontwikkelen en/of te vergroten. Medewerkers van het Sociaal Pension lopen er tegenaan dat bewoners niet komen wanneer deze specifieke groepsactiviteiten worden aangeboden. Om deze reden willen medewerkers dat de behoeften van bewoners onderzocht word. Door de activiteiten biedt het Sociaal Pension de gelegenheid om praktische vaardigheden te ontwikkelen. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: Welke behoeften hebben bewoners van het Sociaal Pension aan deelname bij groepsactiviteiten om eigen vaardigheden op praktische levensterreinen te vergroten?
Door middel van een kwalitatief onderzoek is gezocht naar de behoeften aan groepsactiviteiten. Dit is gedaan door het afnemen van twaalf interviews, bij twee respondentgroepen namelijk, hulpverleners en bewoners. Tijdens de interviews zijn er vragen gesteld over de behoeften van bewoners aan groepsactiviteiten en welke wensen en verbeterpunten zowel de bewoners als de hulpverleners aanreiken. Ook zijn er vragen gesteld aan de hulpverleners over de betekenis die zij geven aan de activiteiten, en hoe hulpverleners deze aantrekkelijker kunnen organiseren en presenteren, om deelname te vergroten. Belangrijke resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn:
• Bewoners ervaren de aangeboden groepsactiviteiten niet als leerzaam.
• De hulpverleners staan niet op één lijn als het gaat om de groepsactiviteiten. De groepsactiviteiten worden aangeboden om praktische vaardigheden te ontwikkelen op verschillende levensgebieden.
• Niet alle hulpverleners zijn op de hoogte van de mogelijkheden die groepsactiviteiten bieden. Dat zij bijvoorbeeld bedoeld zijn als opstap naar de maatschappij.
Bewoners hebben de behoeften om hun vaardigheden te vergroten door middel van groepsactiviteiten. Een goede voorbereiding en duidelijke uitleg van de activiteiten zullen bewoners en hulpverleners helpen om meer kwaliteit uit de groepsactiviteiten te halen. Zo zullen ze uiteindelijk dienen ze voor bedoeld zijn. Namelijk, het vergroten van praktische vaardigheden op verschillende levensgebieden.
De aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek zijn: een visiebespreking binnen het hulpverlenersteam, een activiteitenkaart, een sociale activiteiten kaart, een vast agendapunt ‘eigen bijdrage’ bij de bewonersvergadering, een bewonersraad en ervaringsdeskundigen inschakelen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersMaatschappelijke Opvang Zeeland, Sociaal Pension
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk