De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zal racisme in Vlissingen ooit verdwijnen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zal racisme in Vlissingen ooit verdwijnen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bevat adviezen ten aanzien van wat communicatie kan bijdragen aan het be-strijden van vooroordelen over allochtone en autochtone inwoners van Vlissingen. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstudeerstage in het laatste studiejaar aan de Hogeschool Zeeland, Communicatie te Vlissingen.
Probleemstelling

Bibliotheek Vlissingen heeft zich ontwikkeld van een sterk op uitleen van media gerichte in-stelling tot een instituut dat informatieverstrekking centraal stelt. In dat licht vindt zij het be-langrijk voortdurend na te gaan of haar wijze van informatieverstrekking effectief is: worden bepaalde doelgroepen bereikt, krijgen zij de informatie in de door hen gewenste vorm en kunnen zij er betekenis aan ontlenen? Deze abstracte vragen zijn eenvoudiger te beant-woorden door deze op een concreet thema toe te passen. Zo ontstond de behoefte om in-zicht te krijgen in activiteiten waarmee effectieve informatie overgedragen kan worden zodat racisme en vooroordelen onder inwoners van Vlissingen verminderd.
Veel mensen denken dat de bibliotheek alleen maar boeken uitleent, maar al een enige tijd organiseert zij ook activiteiten voor diverse doelgroepen van jong tot oud, over alle mogelijke onderwerpen die er maar te bedenken zijn. Een belangrijk maatschappelijk onderwerp is racisme. Iedereen loopt immers zo met zijn of haar vooroordelen rond.

Diverse onderzoeken van de afgelopen jaren tonen aan dat discriminatie in de maatschappij een hardnekkig verschijnsel is. Verschillende vormen van discriminatie, op verschillende ter-reinen zorgen ervoor dat allochtonen niet dezelfde kansen krijgen in de maatschappij als autochtonen. Ook zorgt racisme voor groepsvorming van de eigen cultuur / afkomst, wat he-lemaal niet bevorderlijk is voor de multiculturele samenleving.

Een oplossing is niet voorhanden, die bestaat er ook niet. Racisme is een ingewikkeld pro-bleem, dat samengaat met een algemene toename van langdurig ziekteverzuim, groepsge-drag door wij-zij cultuur, de rol van de media, enzovoort. Deze factoren zijn stuk voor stuk moeilijk te beïnvloeden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersOpenbare Bibliotheek, Vlissingen
Datum2007-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk