De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motiverende gespreksvoering op de vloer van de Jeugdgezondheidszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motiverende gespreksvoering op de vloer van de Jeugdgezondheidszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Overgewicht en obesitas zijn twee begrippen die niet meer weg te denken zijn uit deze tijd. Zodra men over straat loopt komt men zeker kinderen tegen met overgewicht en obesitas. Het vele televisie kijken, snoepen en het weinige bewegen komen overgewicht alleen maar tegemoet. Om het probleem van overgewicht en obesitas bij kinderen te verminderen is een goede behandeling dan ook van belang.
Alle opgestelde protocollen en plannen vergen een gedragsverandering van de mens. Zowel de ouders als het kind moeten gemotiveerd worden hun leef/eetpatroon te veranderen. Deze stap is belangrijk en kan middels motiverende gespreksvoering worden bereikt. Motiverende gespreksvoering heeft als doel een bewustwording creëren bij de cliënt / zorgvrager die aan kan zetten tot gedragsverandering. Deze gedragsverandering gebeurd in verschillende fasen. Alvorens motiverende gespreksvoering toegepast kan worden, dient de zorgverlener eerst een training of scholing te volgen.

De Jeugdgezondheidsorganisatie Allévo wilde inzicht verkrijgen in hoeverre wijkverpleegkundigen en consultatiebureau artsen werken met motiverende gespreksvoering. Het doel van dit onderzoek was dan ook: achterhalen in hoeverre er gewerkt wordt met motiverende gespreksvoering door wijkverpleegkundigen en
consultatiebureau artsen. na signalering van overgewicht bij een peuter in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Er zijn de afgelopen periode (januari - maart) 16 vragenlijsten naar consultatiebureau artsen en 25 vragenlijsten naar wijkverpleegkundigen gestuurd. In deze vragenlijsten stonden stellingen over motiverende gespreksvoering en vragen over een consult van een peuter met overgewicht. Na het verzamelen van de vragenlijsten zijn alle gegevens ingevoerd in het verwerkingsprogramma SPSS.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat wijkverpleegkundigen en consultatiebureau artsen al redelijk wat wisten van motiverende gespreksvoering en welke vaardigheden daarbij belangrijk zijn. Tevens heeft het merendeel van de ondervraagden aangegeven meer informatie te willen verkrijgen omtrent motiverende gespreksvoering. Zowel de wijkverpleegkundigen als de consultatiebureau artsen geven de voorkeur aan dezelfde motiverende gespreksvormen, namelijk: overtuigen, confronteren en ondersteunen.

Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat wijkverpleegkundigen en consultatiebureau artsen motiverende gespreksvoering binnen de Jeugdgezondheidszorg van Allévo nog niet voldoende toepassen. Echter is wel naar voren gekomen dat beide disciplines onbewust al een aantal elementen van motiverende gespreksvoering toepassen.
Tevens kan geconcludeerd worden dat er weinig verschil zit in de werkwijze van de wijkverpleegkundigen en de consultatiebureau artsen. Ook is er meer behoefte aan uitleg omtrent motiverende gespreksvoering. Tot slot is gebleken dat zowel wijkverpleegkundigen als consultatiebureau artsen het signaleringsprotocol en overbruggingsplan niet voldoende toepassen, waardoor er ook geen goede motiverende gespreksvoering gegeven kan worden.

De aanbevelingen van het onderzoek waren als volgt:
- Meer aandacht besteden aan het uitvoeren van het signaleringsprotocol en overbruggingsplan;
- Scholing of training aanbieden omtrent motiverende gespreksvoering;
- Landelijke ontwikkelingen omtrent motiverende gespreksvoering in de gaten houden;
- Vervolgonderzoek met meerdere organisaties.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAllévo, afdeling Jeugdgezondheidszorg
Datum2008-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk