De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de behoeften van vmbo leerlingen bij het gebruik van social media

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de behoeften van vmbo leerlingen bij het gebruik van social media

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Calvijn College is een scholengemeenschap voor voortgezet christelijk onderwijs. Het Calvijn College bestaat uit 5 locaties. Elke locatie heeft een Zorg Advies Team (ZAT). De belangrijkste taak van het ZAT is om de leerlingbegeleiders in school te adviseren over de begeleiding die de leerlingen nodig hebben. Wekelijks komen er vanuit de ouders en leerlingen hulpvragen binnen bij docenten, mentoren, deelteamleiders en het ZAT op het gebied van onder andere social media zoals: cyberpesten, leerlingen die elkaar lastig vallen, bedreigen en achtervolgen via social media. Het meest voorkomende probleem op school is het pestgedrag via social media. Hierbij gaat het in veel gevallen om seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet onder druk van een ander. De laatste vijf jaar constateren de leden van het ZAT een toename van het aantal hulpvragen omtrent social media. Het probleem is dat het ZAT niet weet welke begeleidingsbehoefte leerlingen hebben op het gebied van social media. Hierdoor is het ZAT handelingsverlegen en heeft onvoldoende mediawijsheid om aan te sluiten bij de begeleidingsbehoefte van de leerlingen.
Dit onderzoek richt zich op de begeleidingsbehoefte van VMBO leerlingen op het gebied van social media. De onderzoekvraag die hierbij wordt gesteld is: Welke begeleidingsbehoeften op het gebied van social media hebben VMBO leerlingen van het Calvijn College? De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van literatuur en interviews met acht respondenten. De respondenten zijn VMBO-leerlingen van het Calvijn College. Het belangrijkste resultaat dat voortkomt vanuit de interviews is dat er meer begeleiding nodig is op het gebied van social media. Hierbij geven leerlingen aan dat er meer gecommuniceerd moet worden over de positieve kanten van social media dan dat er gewaarschuwd wordt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag via social media is een veel voorkomend probleem op het Calvijn College. Volgens de leerlingen is het noodzakelijk dat ouders, verzorgers en docenten meer mediawijsheid verkrijgen over social media en het gebruik daarvan door leerlingen. Op dit moment zijn de meeste ouders, verzorgers en docenten handelingsverlegen om leerlingen te begeleiden bij het gebruik van social media. Daarnaast is volgens de leerlingen de drempel om hulp te vragen aan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of mentor te groot. De toegankelijkheid van deze personen moet volgens de leerlingen vergroot worden.
Aanbevelingen die voortkomen uit de interviews met de respondenten zijn gericht op het vergroten van de mediawijsheid bij ouders, verzorgers en docenten. Om de mediawijsheid van ouders, verzorgers en docenten te vergroten zal er meer gecommuniceerd moeten worden met leerlingen en zal er regelmatig een voorlichting gehouden moeten worden over social media. Aanbevelingen die gericht zijn op de leerlingen houden in dat er meer lessen gegeven moeten worden over social media. Daarin is het belangrijk dat er niet te veel gewaarschuwd wordt, maar dat vooral belicht wordt hoe er op een goede manier omgegaan kan worden met social media. De problemen op het gebied van social media zouden beter bespreekbaar gemaakt kunnen worden door het inzetten van leerlingvertrouwenspersonen of door leerlingen er meer op te wijzen dat er vertrouwenspersonen zijn waar deze problemen mee besproken kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerCalvijn College Krabbedijke
Datum2014-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk