De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderhandenwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderhandenwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij bedrijven wordt er regelmatig gediscussieerd over onderhandenwerk. Waarom? Onderhanden werk betreft projecten waarop op balansdatum kosten zijn gemaakt en waarop termijnen zijn gefactureerd. Zolang deze projecten niet gereed worden gemeld blijven deze op de balans staan en wordt dus geen resultaat genomen. De neiging van bedrijven kan zijn om teveel resultaat op onderhanden werken te nemen om een zo goed mogelijk resultaat te presenteren, maar ook om geen resultaat te nemen om zo de belastingdruk te verminderen en de winsten pas te nemen in een jaar met slechtere resultaten. De projectleiders hebben de neiging om verlieslatende projecten niet gereed te melden aangezien zij hier intern op worden afgerekend. Ook kan intern de neiging ontstaan om kosten van aanneemprojecten te verschuiven/te boeken op regieprojecten, die doorgaans wel doorberekend kunnen worden aan de klant, zodat meer omzet gegenereerd kan worden. Het is dus noodzakelijk dat intern goede procedures, richtlijnen en interne controles nodig zijn, zodat misbruik kan worden voorkomen. De accountant dient dit bij een accountantscontrole te controleren.
Het doel van mijn scriptie is om een beter beeld te krijgen over onderhandenwerk. Als een accountant de boekhouding gaat controleren,moet hij een paar dingen kritisch controleren. Daarom heeft hij ,mede door wettelijke bepalingen een paar principes waar hij zich moet houden. Bij onderhandenwerk zijn er twee principes in het geding. Namelijk het voorzichtigheidsprincipe en het matchingsprincipe. Onderhanden projecten zijn nog niet afgerond, dus het eindresultaat is nog onzeker. Uit oogpunt van voorzichtigheid (winsten pas nemen wanneer deze gerealiseerd zijn en verliezen reeds nemen zodra deze te voorzien zijn) zou je dus geen tussentijdse winst nemen. Op basis van het matchingprincipe (kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toerekenen aan de periode waarop deze betrekking hebben) zou je juist wel tussentijds winst nemen. Aan de hand van literatuur ga ik bepalen welke methode van onderhandenwerk in de literatuur voorgeschreven wordt. Daarnaast ga ik verschillende jaarrekeningen bekijken om te bepalen welke methode van waardering van onderhandenwerk in de praktijk het meest voorkomt. Ik ga ook onderzoeken wanneer er belasting moet worden geheven op het onderhandenwerk.
Probleemstelling
Welke methodes van onderhandenwerk worden in de literatuur voorgeschreven en welke methodes van waardering van onderhandenwerk vinden in de praktijk het meest plaats?
Om te kunnen begrijpen wat onderhandenwerk is ga ik een aantal deelvragen beantwoorden.
1. Welke vormen van onderhandenwerk zijn er?
2. Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende methodes?
3. Welke methode schrijft IFRS voor?
4. Is het mogelijk van waardering te veranderen wanneer je niet langer kunt voldoen aan de eisen van de huidige methode?
5. Hoe wordt onderhandenwerk op de balans gepresenteerd en toegelicht en hoe wordt onderhandenwerk gepresenteerd en toegelicht op de winst en verliesrekening?
6. Wanneer moet er belasting worden geheven over het onderhandenwerk?
7. Is er ook een verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van onderhandenwerk?
8. Welke waardering wordt in de praktijk het meeste gebruikt?
Na het beantwoorden van bovenstaande deelvragen denk ik dat ik in staat ben om antwoord te kunnen geven op mijn probleemstelling.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersDeloitte & Touche, Middelburg
Datum2009-08-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk