De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zonneparken in de gemeente Veere?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zonneparken in de gemeente Veere?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid voor zonneparken binnen de gemeente Veere. Met zonneparken wordt bedoeld landopstellingen met zonnepanelen. Zonneparken zijn een opkomende nieuwe vorm van het op grote schaal opwekken van duurzame energie. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeente Veere, omdat zij nog geen beleid hadden voor zonneparken. Op basis van de conclusies en aanbevelingen kan het bestuur van de gemeente Veere een weloverwogen beleid opstellen. Een gemeente heeft een voorbeeld functie in de maatschappij, daarom is het van belang dat dit onderzoek is uitgevoerd en er een beleidsadvies gedaan is.
Dit onderzoek is een verkennend/explorerend onderzoek. Als methode is gebruik gemaakt van de strategieën survey en casestudy waarvoor interviews en enquêtes zijn gehouden. Het onderzoek is begonnen met het doen van deskresearch. Hierbij is gebruik gemaakt van een gelaagde structuur van rijks- naar provinciale- naar gemeentelijk overheid. Ook is er gekeken naar zonne-energie in het algemeen, relevante organisaties, mogelijke locaties, publicaties en jurisprudentie. Met de opgedane kennis uit de deskresearch zijn vervolgens interview en enquête vragen gemaakt om een verdieping in het onderzoek te kunnen aanbrengen. Er is middels enquêtes onderzoek gedaan naar hoe het gemeentebestuur momenteel denkt over zonne-energie en zonneparken. Daarnaast zijn er interviews afgenomen bij belangenorganisaties, zoals de Zeeuwse Milieu Federatie(ZMF), Recreatie ondernemend Nederland (Recron) en zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Om de ins en outs over zonneparken te weten te komen is een interview met Islandsolar gehouden en is er een enquête afgenomen bij Solar-energie works. Deze twee bedrijven zijn actief op de ontwikkelende markt van de van zonne-energie. Een zonnepark kan een ingrijpend effect hebben op een omgeving, daarom zijn er enquêtes afgenomen onder de dorps- en stadsraden. Doel hiervan was te meten wat de maatschappelijke acceptatie voor zonneparken is.
Ook is er een casestudy uitgevoerd, hiervoor is het zonnepark bij Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee uitgekozen. Dit zonnepark is gebouwd in een vergelijkbare omgeving als de gemeente Veere. Er zijn interviews gehouden met Deltawind, eigenaar van het zonnepark en met de faciliterende gemeente Goeree-Overflakkee.
Uit het onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor zonneparken in de gemeente Veere, maar alleen op selectieve locaties en onder strikte inpassingsvoorwaarden. Belangrijk is dat een zonnepark geïntegreerd wordt met de kernkwaliteiten van het landschap en daarmee uit het zicht genomen wordt. Ook kan met de inpassing van een zonnepark de recreatieve waarde van een gebied versterkt worden door wandel en fietspaden aan te leggen in de groenrand rond het zonnepark. Belangen organisaties geven aan voor zonneparken te zijn. Maatschappelijk worden zonneparken geaccepteerd indien omwonende de mogelijkheid krijgen voordeel te behalen uit het zonnepark. Een opvallende bevinding is dat een meerderheid van de politieke partijen in de gemeente kansen zien om bestaande locaties (parkeerterreinen) te verduurzamen met zonne-energie. Parkeerterreinen kunnen overkapt worden met zonnepanelen, geadviseerd is om hier een pilot mee te doen.
Geconcludeerd kan worden dat er mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de gemeente Veere met zonne-energie in de vorm van een zonnepark. Maar hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het al dan niet toestaan van een zonnepark ten alle tijden een politieke afweging blijft.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Veere
Datum2015-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk