De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp jachthaven Scheldekwartier

van scheepswerf naar stadswijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerp jachthaven Scheldekwartier

van scheepswerf naar stadswijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vlissingen is één van de weinige steden die direct aan zee ligt. Het is een stad waar
verschillende facetten aan bod komen, zoals strand, havens, scheepsbouw en binnenstad. Naast
deze binnenstad wordt een nieuw stuk stad gerealiseerd op het terrein van de voormalige
scheepswerf "de Schelde". Dit stuk stad zal uitgroeien tot een multifunctioneel deel van
Vlissingen met een maritiem karakter en is bekend als het Scheldekwartier. Een aantal delen van
dit plan zijn reeds gerealiseerd zoals de bouw van woningen in het eerste deelplan aan de
zuidzijde van de Dokhaven, de restauratie van het Dok van Perry, de Scheldekraan en het casco
van de Timmerfabriek en het wind- en waterdicht maken van de Plaatwerkerij.
In het gebied staan volgens de ontwikkelingsvisie werkzaamheden gepland tot het jaar 2029,
waarbij in de laatste periode de bouw van de woningen op het schiereiland langs de Koningsweg
gepland staat. In de periode tot 2016 staat het begin van de realisatie van de jachthaven Marina
gepland welke eveneens onderdeel uit maakt van deze opdracht. Deze zal na de aanleg van de
nieuwe Dokbrug zijn definitieve vorm krijgen.
De achtergronden van deze afstudeeropdracht staan omschreven in hoofdstuk 1 van dit verslag
waarna in hoofdstuk 2 een beschrijving is gemaakt van de huidige situatie. In hoofdstuk 3 zijn de
eisen opgenomen die zijn meegegeven door de belanghebbenden en de opdrachtgever, de
gemeente Vlissingen.
Het Scheldekwartier is een gebied dat door zijn historie als Scheepswerf veel vervuilde grond
bevat. In hoofdstuk 4 staat hierover meer beschreven, evenals de mogelijkheden voor het
toepassen van deze grond in het deelplan van de Marina. Bij deze jachthaven is het voor de
veiligheid van belang dat er een constructie wordt ontworpen welke een scheiding vormt tussen
het Kanaal door Walcheren en de jachthaven. Hiervoor is een Multi Criteria Analyse uitgevoerd
en is beschreven in hoofdstuk 5. Deze constructie is vervolgens verder uitgewerkt en beschreven
in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 heeft betrekking op het ontwerp van en mogelijke fundatie voor de te realiseren
woontoren op het Schiereiland. Dit eiland is tevens onderdeel van de scheidingsconstructie
tussen het kanaal en de jachthaven. Om te voorkomen dat schepen ter plaatse van de woontoren
zich in de oever van het eiland boren is hier een extra voorziening nodig in verband met de
veiligheid. In hoofdstuk 8 wordt hiervoor een afweging gemaakt en een aanbeveling gedaan.
Voor de verdere inrichting van de jachthaven worden de aanbevelingen omschreven in hoofdstuk
9 van dit rapport. Hoofdstuk 10 is een korte beschrijving van de kosten welke verwijst naar de
bijlage met de begroting. Tot slot wordt in de conclusie een opsomming gemaakt van de
verschillende aanbevelingen die worden gemaakt in dit rapport

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
PartnersGemeente Vlissingen
Datum2013-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk