De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onzichtbare vijand

Straling geproduceerd door de radar ten einde een conclusie te bepalen of de radarstraling schadelijk is voor de bemanning aan boord van schepen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onzichtbare vijand

Straling geproduceerd door de radar ten einde een conclusie te bepalen of de radarstraling schadelijk is voor de bemanning aan boord van schepen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoeksrapport is om de gevolgen van de radarstraling op de gezondheid van de bemanning op schepen te onderzoeken. Volgens uitgevoerde studies is het mogelijk dat in bepaalde situaties en omstandigheden de radarstraling nadelig voor de gezondheid van de mens kan zijn. Om hier conclusies te kunnen trekken zijn metingen en peilingen van de radarstralingen aan boord van het schip FWN Bonafide van de rederij Forestwave uitgevoerd.
Voordat analyses van de radarstralingen worden gedaan, is het van belang om basisbegrippen te begrijpen en te onderscheiden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende radars die in de koopvaardij toegepast worden met name de S-band en de X-band radar. De basiseigenschappen en werking van de scheepsradars worden uitgelegd. Feiten en basisbegrippen van de wetenschap die het elektromagnetische spectrum bestudeert, worden verder
in dit rapport behandeld. Instanties en studies die niet-ioniserende straling onderzoeken komen ook aan de orde.
Er wordt hier in dit rapport informatie verstrekt om de negatieve gevolgen van de niet-ioniserende straling te onderzoeken en tegen te gaan. Tot de dag van vandaag zijn er al honderden studies uitgevoerd over dit onderwerp. Op veel punten zijn geen concrete conclusies en/of resultaten maar toch zijn er daarbij tendenties aangetroffen.
Om het doel van dit onderzoek te kunnen behalen volgt hiervoor de hoofdvraag van het onderzoek: Hoe schadelijk is de straling geproduceerd door de radar voor de bemanning? Om hier een antwoord op te kunnen geven, zijn er metingen aan boord van het schip Bonafide uitgevoerd en de literatuur over de radarstraling is geanalyseerd. Vervolgens worden gegevens met vorige studies vergeleken waardoor ze tot een conclusie leiden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerForestwave
Datum2017-11-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk