De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handboek adviseurs projectbeheersing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handboek adviseurs projectbeheersing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De probleemstelling van mijn scriptie is:
Welke standaard procedures kunnen in een handboek worden vastgelegd voor adviseurs die betrokken zijn bij projecten die gericht zijn op aanleg van ( vaar- ) wegen, zodat Rijkswaterstaat het projectproces beter kan beheersen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik eerst kijken naar het antwoord van de deelvragen. Door het beantwoorden van de deelvragen kan ik toewerken naar een goed en duidelijk antwoord op de probleemstelling.

De deelvragen zijn:

1. Wat voor organisatie is Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat is onderdeel van één van de dertien ministeries die Nederland kent, namelijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het nationale netwerk van wegen, vaarwegen en watersystemen. De organisatie van Rijkswaterstaat wordt geleid door een hoofd ingenieurdirecteur leiding geeft aan drie verschillende directies, te weten directie water en scheepvaart, directie bedrijfsvoering en directie wegen en verkeer. De koers die rijkswaterstaat komende jaren volgt is terug te vinden in Agenda 2012. Hierin is ondermeer de visie terug te vinden. Deze houdt in dat Rijkswaterstaat voor de komende jaren de toonaangevende, publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid wil zijn.

2. Hoe moeten projecten in de theorie gemanaged?

Om een project goed te kunnen managen zal eerst het doel op een SMART manier worden opgesteld. Daarna gaat men kijken naar de projectorganisatie, hier gaat het om het samenstellen van een projectteam met een duidelijke taakverdeling. Als het projectteam geformeerd is moet gekeken naar de organisatie van het project. Hier gaat het om het intakegesprek met de opdrachtgever, het opzetten van het project, een project start-up-vergadering organiseren, het uitvoeren van het project en de projectafsluiting. Tot slot is het van belang om het project ook te beheersen. Dit kan volgens Grit het beste door te letten op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

3. Welke procedures kunnen er in het handboek worden vastgelegd?

Het handboek is samengesteld voor de adviseurs projectbeheersing. Daarin was het van belang wat zij belangrijk vonden om terug te vinden in het handboek. Het gaat hier om de belangrijkste informatie die de adviseurs nodig hebben om hun werk op een uniforme manier uit te voeren. In het handboek zijn alle aspecten waarmee een adviseur in aanraking komt tijdens het beheersen van een project opgenomen.

4. Hoe kom ik aan de informatie voor het handboek?

Ik ben aan mijn informatie voor het handboek gekomen door gebruik te maken van deskresearch en groepsgesprekken. Binnen Rijkswaterstaat dienst Zeeland was al heel veel informatie beschikbaar. Die heb ik gevonden via intranet, gesprekken en Tia Brandes die mij heeft geholpen met het maken van het handboek. Doormiddel van groepsgesprekken heb ik de inhoud kunnen optimaliseren naar de wensen van de adviseurs projectbeheersing.

5. Hoe kan de inhoud van het handboek gewaarborgd worden?

Het belangrijkste aspect van het handboek is het waarborgen van de inhoud en kwaliteit hiervan. Als het handboek geen kwaliteit meer bezit heeft het geen zin om hier gebruik van te maken. De relevante informatie voor het handboek zal binnenkomen via de coördinator en de landelijke kenniskringen en een vergadering die een keer in de twee maanden plaats zal vinden om het proces door te spreken. Deze informatie komt bij de proceseigenaar die deze informatie zal delen met de adviseurs projectbeheersing en waar nodig ook zal aanpassen in het handboek, wat terug te vinden zal zijn op Sharepoint. Sharepoint is webomgeving waar de documenten geplaatst kunnen worden, op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid deze te lezen. Het is niet de bedoeling dat iedereen de mogelijkheid heeft om de inhoud aan te passen van het handboek, alleen de coördinator en de proceseigenaren hebben hier autorisatie voor. Tot slot zal er nog een kwaliteitsmanager worden aangewezen die de kwaliteit van het handboek moet bewaken.

Na het beantwoorden van de deelvragen is genoeg in informatie verzameld om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling.

Welke standaard procedures kunnen in een handboek worden vastgelegd voor adviseurs die betrokken zijn bij projecten die gericht zijn op aanleg van ( vaar- ) wegen, zodat Rijkswaterstaat het projectproces beter kan beheersen?

Voor de adviseurs projectbeheersing die betrokken zijn bij projecten die gericht zijn op aanleg van ( vaar- ) wegen is een handboek gemaakt. In dit handboek komen alle procedures voor die de adviseur projectbeheersing tegenkomt in het dagelijks werk. De belangrijkste inhoud van het handboek zijn de eisen, risico's, stroomschema's, RASCI, systemen, best practices, rapportages en checklists van een project. Door de werkwijze op deze punten te beschrijven moet het voor de adviseurs projectbeheersing duidelijk zijn op welke manier uniform gewerkt moet worden. De informatie uit het handboek is verzameld door deskresearch en groepsgesprekken. De groepsgesprekken waren van belang omdat hierbij de adviseurs projectbeheersing aanwezig waren en zelf inspraak hadden over de inhoud, wat zorgt voor acceptatie en een groter draagvlak. Het is belangrijk dat de inhoud en kwaliteit van het handboek goed gewaarborgd blijft. Mijn mening is dat deze waarborging alleen gegarandeerd kan worden als die door de juiste mensen en op de juiste manier gebeurt. Zolang de waarborging van de kwaliteit en inhoud gewaarborgd is, zal de inhoud van dit handboek zorgen voor een goede werkwijze zodat Rijkswaterstaat dienst Zeeland het projectproces goed kan beheersen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnersRijkswaterstaat dienst Zeeland, Middelburg
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk