De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belevingsgericht werken bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Belevingsgericht werken bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen ZorgSaam is men bezig met het implementeren van belevingsgerichte zorg.
Bij belevingsgerichte zorg gaat het om de cliënt en diens belevingswereld. De vraag hoe de cliënt zijn situatie beleeft, staat centraal en is het uitgangspunt voor belevingsgerichte zorgverlening (Pool, Kruyt, & Walters, 2001).
Het implementeren van belevingsgerichte zorg wordt onder andere bevorderd door een nieuwe interventie: de sTimul experience. Hierbij simuleren de zorgverlener de rol als cliënt in een zo realistisch mogelijke situatie. Hierdoor zal het ethische bewustzijn en de reflectie van de zorgverleners stijgen en dit leidt tot een hogere mate van belevingsgericht werken door de zorgverleners (Timmermans, 2010).
De onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidde als volgt: Wat is de implementatie effectiviteit van belevingsgerichte zorg volgens de kwaliteitsmeter belevingsgericht werken?

Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de huidige mate van implementatie van belevingsgericht werken bij een instelling van ZorgSaam: Vremdieke. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek. Dit onderzoek is de nulmeting. Het onderzoek is gedaan door middel van het afnemen van vragenlijsten onder medewerkers en cliënten van Vremdieke. Het onderzoek vond plaats van september 2010 tot juni 2011. In de vragenlijst werd gekeken wat het verschil was in scores tussen werkelijkheid en belangrijkheid. Ook werden de scores van cliënt en medewerker met elkaar vergeleken.

De resultaten van de afgenomen vragenlijsten zijn in PASW verwerkt in tabellen waaruit de resultaten zijn af te lezen en de conclusies zijn getrokken.
Medewerkers en cliënten vinden belevingsgerichte zorg belangrijker als dat ze in werkelijkheid beleven. Vrijwel alle gemiddelde scores waren bij de belangrijkheid hoger dan bij de werkelijkheid. Dit betekent dat de belevingsgerichte zorg nog niet optimaal is en doorgegaan moet worden met het implementeren ervan.
De spreiding van de minimum en maximum scores lag bij de werkelijkheid verder uiteen als bij de belangrijkheid. Sommige vragen waren significant en bij sommigen was de correlatie hoog. De gemiddelde score die de cliënten gaven aan de vraag hoe ze de geleverde zorg vonden was een 8,0 en bij de vraag over vriendelijkheid van de medewerkers een 8,2.

Bij het doen van een volgend onderzoek is het belangrijk dat er een grotere verspreiding vragenlijsten onder medewerkers is, zodat er waarschijnlijk ook meer respons is en de betrouwbaarheid groter is. Dit verbetert de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van het onderzoek.
Uit de conclusies van het onderzoek blijkt dat er doorgegaan moet worden met de implementatie van belevingsgericht werken. De scores van de werkelijkheid zijn nog niet gelijk aan de scores van de belangrijkheid bij zowel medewerkers als cliënten.
Verder is het van belang dat er binnen de opleiding Hbo-v meer aandacht komt voor belevingsgericht werken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Vremdieke
Datum2011-06-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk