De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontslagproces : een inventarisatie van knelpunten op het gebied van ontslag en overplaatsing van patiënten op de geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontslagproces : een inventarisatie van knelpunten op het gebied van ontslag en overplaatsing van patiënten op de geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van knelpunten met betrekking tot ontslag en overplaatsing van geriatrische patiënten en het beschrijven van de wenselijke situatie aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek.

Het onderzoek begon met een literatuurstudie, waarin informatie verzameld is over de geriatrische patiënt, het ontslagproces, de transferverpleegkundige en implementatie van veranderingen. Na deze studie kon begonnen worden met het praktijkonderzoek, wat inhield dat de zorgcoördinator, transferverpleegkundige en drie afdelingsverpleegkundigen geïnterviewd zouden worden over het onderwerp.

Na afname van deze interviews kon begonnen worden met de data-analyse. De interviews werden achtereenvolgens gefragmenteerd en gelabeld, waarna de onderzoeker tot negen kernlabels is gekomen. Van daaruit zijn de resultaten van het onderzoek beschreven.

Hieronder worden in het kort de conclusies van het onderzoek weergegeven:
- De verpleegkundigen ervaren de huidige gang van zaken op de afdeling met betrekking tot ontslag en overplaatsing als rommelig en chaotisch. Zij dragen hiervoor diverse redenen aan, zoals: slechte communicatie, weinig tijd voor ontslagplanning en interdisciplinaire afstemming. Hierdoor heerst er verwarring, zijn er onduidelijkheden en worden er zaken vergeten. Men is wel tevreden over de samenwerking en de taakverdeling met de transferverpleegkundige.
- Knelpunten kunnen omgezet worden in een verbeterplan, door een plan van aanpak op te stellen. Daarin moeten de volgende punten naar voren komen: analyse en afstemming van de doelgroep en vernieuwing, doelstelling implementatie, beoogde resultaten, aanpak, planning, organisatie, evaluatie en begroting.
- Implementatie van het verbeterplan kan gerealiseerd worden door naleving van vier stappen, te weten: bepaal de kans op succesvolle implementatie, identificeer factoren die de implementatie beïnvloeden, maak een programma voor implementatie en bepaal het verloop en effect van de implementatie en stel het plan zonodig bij.

Welke knelpunten zijn er op de afdeling geriatrie te inventariseren op het gebied van ontslag of overplaatsing van geriatrische patiënten?

De hoofdpunten uit de conclusie van deze hoofdvraag luiden:
- Slechte onderlinge communicatie.
- Interdisciplinaire samenwerking.
- Te weinig tijd voor ontslagplanning.
- Overdrachtsformulier.
- Medicijnkaart en verwerken van medicatiewijzigingen hierop.
- Teveel verpleegkundigen bezig met één ontslag.

De aanbevelingen die de onderzoeker naar aanleiding van dit onderzoek heeft opgesteld zijn:
- Communicatie verbeteren.
- Eerder beginnen met ontslagplanning.
- Afspraken maken over de inhoud van het overdrachtsformulier.
- Digitale medicijnkaart gebruiken.
- Vast aanspreekpunt op de afdeling instellen.
- Ontslaggesprekken voeren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZiekenhuis Walcheren, Vlissingen
Datum2008-06-18
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk