De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontwikkeling van het innovatienetwerk Zeeland : hoe kan het innovatienetwerk Zeeland het best ontwikkeld worden en welke rol is daarbij weggelegd voor Hogeschool Zeeland?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ontwikkeling van het innovatienetwerk Zeeland : hoe kan het innovatienetwerk Zeeland het best ontwikkeld worden en welke rol is daarbij weggelegd voor Hogeschool Zeeland?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek naar de wijze waarop het Innovatienetwerk Zeeland het best ontwikkeld kan worden heeft plaats gevonden in opdracht van het lectoraat Ondernemen en Innoveren van Hogeschool Zeeland. Aanleiding voor dit onderzoek is dat het Innovatienetwerk Zeeland in zijn opstart fase zit. In dit onderzoek zal de volgende probleemstelling centraal staan: 'Hoe kan het Innovatienetwerk Zeeland het best ontwikkeld worden en welke rol is daarbij weggelegd voor Hogeschool
Zeeland?' Ter beantwoording van deze probleemstelling hebben er interviews plaatsgevonden met: vertegenwoordigers van bestaande innovatienetwerken en daarbij behorende HBO-onderwijsinstellingen in Nederland, met vertegenwoordigers van het bestuur van het Innovatienetwerk Zeeland en met stakeholders van het Innovatienetwerk Zeeland.
Om een goed inzicht te verkrijgen in innovatienetwerk is er een literatuurverkenning uitgevoerd. In deze literatuurverkenning wordt nader ingegaan wat een innovatienetwerk is. Hierbij worden onderwerpen behandeld als: soorten innovatie netwerken, structuur, vertrouwen en rolverdeling binnen een innovatienetwerk. Daarnaast wordt er ook nog ingegaan op innovatienetwerken die zich regiobreed
willen profileren. Bij het opzetten en het uitvoeren van dit onderzoek en is er gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethode. De dataverzamelingsmethoden die gebruikt zijn
voor dit onderzoek zijn: 'verzamelen documenten' en ' half gestructureerde interviews'. Om de gegevens te analyseren die uit dit onderzoek voortkwamen is er gebruik gemaakt van kwalitatieve analyse.
Binnen het deelonderzoek 'andere innovatienetwerken' hebben naast interpretatie van websites en pdf's, bij vijf innovatienetwerken interviews plaatsgevonden. Daarnaast hebben er ook interviews plaatsgevonden bij HBO-instellingen die participeren in de
vijf innovatienetwerken. Bij de innovatienetwerken is voornamelijk onderzocht welke opzet de innovatienetwerken hebben en welke activiteiten er ontplooid worden. Daarnaast is bij de HBO-instelling onderzocht welke rol zij spelen binnen het innovatienetwerk en hoe zij daar invulling aangeven. In het deelonderzoek 'wensen bestuur' hebben met de participerende partners interviews plaats gevonden. In deze interviews zijn de wensen van de bestuursleden ten aanzien van het Innovatienetwerk Zeeland in beeld gebracht. Binnen het
deelonderzoek 'wensen stakeholders' zijn de stakeholders gevraagd naar hun de wensen ten aanzien van het Innovatienetwerk Zeeland. Daarnaast is de HBO instelling bij de stakeholder naar zijn visie op de invulling van zijn binnen het Innovatienetwerk Zeeland.
De onderzoeksresultaten en literatuurverkenning zijn de basis waarop de hoofdvraag beantwoord kan worden. Het innovatienetwerk kan ontwikkeld worden op de volgende punten: commitment, faciliteren van het innovatienetwerk, communicatie. Op strategisch gebied is dat het innovatieplatform. De rol die hogeschool kan spelen in het netwerk staat gelijk aan die Saxion Hogeschool speelt binnen het
Innovatieplatform Twente. Maar de invulling van rol is gelkijk aan die van INHOLLAND.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersHogeschool Zeeland, Lectoraat ondernemen en Innoveren; Innovatienetwerk Zeeland
Datum2008-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk