De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Tafel Thuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport Tafel Thuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hoofdvraag die is opgesteld voorafgaand aan dit onderzoek luidt als volgt: op welke manier(en) kunnen de primaire processen binnen Tafel Thuis worden geoptimaliseerd om zo de hoge verspilling en de andere onkosten te minimaliseren?
Om antwoord te krijgen op deze hoofdvraag is gebruik gemaakt van de verbetermethode Six Sigma. Om doelen van procesverbetering en variatiereductie te realiseren, wordt binnen Six Sigma de DMAIC- methode gebruikt. Aan de hand van deze methode zijn de grootste problemen van Tafel Thuis in kaart gebracht en zijn de volgende aandachtsgebieden behandeld:
- Grote verspillingen;
- Grote tekorten;
- Verkeerde levering.
Tijdens de uitwerking van deze aandachtsgebieden aan de hand van de DMAIC- methode zijn verschillende punten naar voren gekomen welke voor verbetering vatbaar zijn. De belangrijkste zal hier worden genoemd. Grootste oorzaak voor de verspillingen, tekorten en verkeerde leveringen is dat niet volgens vaste afspraken wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat teveel variatie qua hoeveelheid en kwaliteit in de geleverde output.
In de productiekeuken wordt niet volgens receptuur gekookt. Ook de huidige manier van bestellen neemt erg veel tijd in beslag en is foutgevoelig. Elke kok is vrij om te doen wat hij wil. Daarom is besloten om van elk gerecht een receptuur te maken waardoor de grote verschillen in bijvoorbeeld kooktijd en ingrediënten worden voorkomen. Het koken volgens receptuur lost beide problemen op. Aan de hand van de recepturen kan nu ook worden besteld. Op de recepturen staat per ingrediënt hoeveel besteld moet worden. Dit is minder tijdrovend en vermindert de kans op fouten bij de bestelling.
Daarnaast zijn er nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld voor Tafel Thuis. Na het bestuderen van de huidige processen die Tafel Thuis enkele jaren geleden in kaart heeft gebracht, viel te concluderen dat deze verre van compleet waren en niet altijd de werkelijke situatie weergaven. Daarom zijn op basis van observatie en gesprekken met leidinggevenden en medewerkers nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld. De oude procesbeschrijvingen zijn niet alleen veranderd en compleet gemaakt, er zijn ook enkele nieuwe processen opgesteld.
Het is van belang dat er ook daadwerkelijk volgens deze procesbeschrijvingen wordt gewerkt en dat de aangebrachte veranderingen worden geborgd. Dit kan gecontroleerd worden door na verloop van tijd een interne audit af te nemen. Deze auditors zijn binnen Zorgstroom aangesteld. De auditors lopen dan het hele proces stap voor stap na en toetsen of de procesbeschrijvingen nog overeenkomen met de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerTafel Thuis, Middelburg
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk