De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de invloeden op de constructie en brandveiligheid bij een uitbreiding met 9 verdiepingen (30m extra) van het kantoorgebouw Rotterdam Airport kavel V7 te Zestienhoven?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat zijn de invloeden op de constructie en brandveiligheid bij een uitbreiding met 9 verdiepingen (30m extra) van het kantoorgebouw Rotterdam Airport kavel V7 te Zestienhoven?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek zal in gaan op wat de invloeden zijn op de brandveiligheid en constructie, als het kantoorgebouw Rotterdam Airport kavel V7 te Zestienhoven wordt verhoogd met negen verdieping en hierdoor een hoogte krijgt van circa vijftig meter.
Door de verhoging zal het aantal personen in het gebouw toenemen. Hierdoor zal de vluchtcapaciteit in het gebouw verhoogd moeten worden. Dit zal gebeuren door het toepassen van vier extra vluchtroutes en het vergroten van de twee aanwezige vluchtroutes. Dit zal echter wel consequenties vertonen in de plattegronden en de gevels. Dit komt omdat de vluchttrappen in de vierhoeken van het gebouw worden geplaatst en van boven tot beneden lopen. Om brandoverslag te voorkomen van het brandcompartiment naar de vluchtroute is er gekozen om de ramen ter plaatsen van de trappenhuizen te verwijderen. Dit is in de gevels terug te zien.
Om te kijken wat het effect is van verschillende stabiliteitsvarianten op de verhoging. Zijn er drie stabiliteitsvarianten belicht en berekend op stabiliteit. Er is gekeken of de huidige stabiliteitsvariant nog voldoet bij de verhoging, er is gekeken of de vier nieuwe trappenhuizen voor voldoende stabiliteit kunnen zorgen en er wordt gekeken of het gebouw stabiel is bij een combinatie van de twee stabiliteitsvarianten.
Uit de berekeningen is gebleken dat de huidige stabiliteit met een kern nog steeds voldoet. Echter dient hiervoor de fundering wel voorzien te worden van poeren met extra palen er onder, om de druk van de wind en het gebouw op te kunnen nemen.
De andere twee varianten zijn niet mogelijk, omdat de kernen van het trappenhuizen te klein zijn. Hierdoor kunnen deze de druk, die veroorzaakt wordt door de wind en het gewicht van het gebouw, niet opnemen. Hieruit is dan ook de conclusie getrokken dat de huidige stabiliteitsvariant nog steeds voldoet, maar daarvoor wel een verzwaarde fundering nodig is.
Om duurzaamheid nog bij het onderzoek te betrekken wordt er gekeken wat het effect is van granulaat als "alternatief toeslagmiddel" in het beton van de constructie. Als "alternatief toeslagmiddel" in beton is er gekeken naar menggranulaat, betongranulaat en BSA granulaat. Hiervoor is eerst gekeken wat de veranderingen in de eigenschappen van het beton zijn, ten gevolgen van het toepassen van de bovenstaande granulaat soorten. Hier kwam naar voren dat het grootste effect te zien zou zijn op de kruip van het beton. Om deze reden zijn er voor de drie granulaatsoorten en voor gewoon beton doorbuiging berekeningen gemaakt voor een " in het werk gestorte" betonvloer die voor een lange duur worden belast. Uit deze berekeningen kwam naar voren dat het toepassen van alternatieve toeslagmiddelen geen effect heeft op de hoogte van de vloer. Echter zal de betonklasse van het beton in de vloer wel omhoog moeten. Hierdoor zal het beton duurder worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
PartnerHZ University Of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2013-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk