De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De MEERwaarde van MUZIEK

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De MEERwaarde van MUZIEK

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer je als leerkracht de leerstof die je leerlingen aanbiedt combineert met de sterk ontwikkelde intelligenties van leerlingen, krijgen leerlingen de kans om hun sterke kanten in te zetten bij het verwerven van de kennis, het inzicht en de vaardigheden.

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om leerlingen in de groepen 1 t/m 4 van R.K. basisschool de Sint Bavo, die een probleem hebben op het gebied van rekenen en bij wie de muzikaal-ritmische intelligentie goed is ontwikkeld, te helpen door hen rekenactiviteiten aan te bieden die een beroep doen op hun muzikaal-ritmische intelligentie.

Voorafgaand aan dit onderzoek is een grote groep leerlingen op R.K. basisschool Sint Bavo getest op Meervoudige Intelligentie. Naar aanleiding van deze test zijn vier leerlingen in de groepen 1 t/m 4 uitgekozen om deel te nemen aan dit onderzoek. Van hen was bekend dat zij op een bepaald onderdeel problemen ondervonden op het gebied van rekenen en bij hen was de muzikaal-ritmische intelligentie goed ontwikkeld.

Na het in kaart brengen van de achtergrond en het specifieke rekenprobleem van leerlingen, de rekendidactische theorie die hierbij aansloot en de principes die horen bij de theorie van Meervoudige Intelligentie, zijn er voor iedere leerling specifieke lessen ontworpen. In deze lessen werd de leerstof die de leerlingen op rekengebied nog niet voldoende hadden verworven, aangeboden in de vorm van muzikaal-ritmische activiteiten.

Voor en na aanvang van de lessen is onderzocht - met behulp van een rekenspel of een toetsblad - in welke mate de leerlingen zich op de vooraf vastgestelde rekenonderdelen, verder hadden ontwikkeld. Uit deze metingen is gebleken dat de kennis, het inzicht en de vaardigheden van iedere leerling aanzienlijk vooruit is gegaan. Wel dient hierbij te worden opgemerkt, dat het niet helemaal zeker is dat deze resultaten te danken zijn aan de gegeven lessen. Er zijn namelijk diverse omstandigheden die mogelijkerwijs invloed hebben gehad op de ontwikkeling van deze leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersR.K. basisschool Sint Bavo
Datum2012-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk