De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The first cut is the deepest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The first cut is the deepest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit praktijkonderzoek gaat over de mogelijke factoren, die bijdragen aan (opnieuw) startende zelfverwonding onder klinisch verblijvende cliënten op de Jeugd, Observatie en Behandelafdeling (J.O.B.) van Ithaka, onderdeel van de kind- en jeugdpsychiatrie van Emergis.

De aanleiding van dit praktijkonderzoek is dat cliënten mogelijk factoren binnen de J.O.B afdeling aantreffen om tot hun eerste, dan wel opnieuw startende, zelfverwonding over te gaan tijdens hun opname. Zelfverwonding onder cliënten op de J.O.B afdeling heeft in de praktijk verschillende gevolgen, die de behandeling van de cliënt, of andere cliënten van de afdeling, negatief zouden kunnen beïnvloeden.

De centrale onderzoeksvraag van dit praktijkonderzoek is:
Welke factoren dragen bij aan het (opnieuw) starten van zelfverwonding onder klinisch verblijvende cliënten op de J.O.B. afdeling van Emergis?

Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek en gebaseerd op een kwalitatieve survey. Er zijn acht respondenten geïnterviewd middels een semi-gestructureerd interview. Deze respondenten zijn (ex-) cliënten van de J.O.B. afdeling, die ten tijde van hun opname zelfverwondend gedrag vertoonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn representatief voor de cliënten op de J.O.B. afdeling van Ithaka.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de klinisch opgenomen cliënten op de J.O.B. afdeling tot een kwetsbare doelgroep behoren met betrekking tot zelfverwondend gedrag. Dit komt door hun ziektebeeld en / of hun traumaverleden, waarbij zelfverwonding een onderdeel van de symptomen is. Ook komt naar voren dat cliënten non-verbale signalen aan de groepsleiding afgeven wanneer ze een drang tot zelfverwonding hebben, omdat ze zich niet (altijd) verbaal durven te uiten. Deze non-verbale signalen zijn door de groepsleiding echter niet (eenvoudig) te interpreteren als een hulpvraag met betrekking tot hun drang tot zelfverwonding. Hierdoor krijgen cliënten met deze drang niet (altijd) de gewenste steun op zo een moment. Een andere factor is het groepsklimaat, dat door een aantal cliënten op sommige momenten als instabiel werd ervaren. Dit zorgde voor spanningen bij de cliënten, wat soms leidde tot zelfverwonding. Het weekendverlof brengt voor de cliënten ook de nodige spanningen met zich mee, waardoor zelfverwondend gedrag kan ontstaan. Tenslotte is het crisis signaleringsplan in de huidige opzet een hulpmiddel, dat onvoldoende werkt ter voorkoming van zelfverwondend gedrag bij klinisch opgenomen cliënten op de J.O.B. afdeling.

Een belangrijke aanbeveling naar aanleiding van de resultaten is het introduceren van een ‘Help mij’ kaart. Dit kan cliënten helpen, die zich verbaal niet durven te uiten naar de groepsleiding toe. Met behulp van een kaart is het voor cliënten wellicht meer laagdrempelig om de groepsleiding erop te attenderen dat ze een hulpvraag hebben met betrekking tot zelfverwonding. Een andere aanbeveling is het voortijdig inzicht krijgen in zelfverwondend gedrag van cliënten. Dit door een zogenaamde ‘alert’ in het Elektronisch Patiënten Dossier aan te maken wanneer een cliënt een traumaverleden, dan wel een vermoeden van een psychisch ziektebeeld heeft, dat aanleiding kan geven tot zelfverwondend gedrag.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersEmergis GGZ
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk