De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaal werken in de zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vitaal werken in de zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorgstroom is de grootste zorgaanbieder van Walcheren in Zeeland. De organisatie biedt ouderenzorg aan in zowel verzorg- en verpleeghuizen als in de vorm van thuiszorg. Daarnaast bieden zij diensten aan zoals hospices, dieetadvies, maaltijdservice en maatschappelijke hulpverlening. Omdat het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) verplicht is volgens de arbeidsomstandighedenwet (artikel 18), werd er gekeken naar de mogelijkheid om dit te doen door middel van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI). In het najaar van 2013 heeft daarvoor een pilot gedraaid, waaruit een positief advies voortkwam. Door het managementteam is echter besloten om de monitor voorlopig af te wijzen, omdat er niet genoeg duidelijkheid is over de borging van vitaliteit in de organisatie. Door reorganisatie en bezuinigingen beleeft Zorgstroom momenteel een roerige periode. Dit lijkt ertoe te leiden dat het verzuim stijgt, terwijl dat al hoog was. De Raad van Toezicht heeft daarom opdracht gegeven om een verzuimplan te schrijven. Vitaliteit zal hierin terugkomen als interventie voor de preventie van verzuim. Het hoge verzuim en de wettelijke verplichting van het PMO zijn de belangrijkste aanleidingen voor een onderzoek naar vitaliteit. Er is onderzoek gedaan naar hoe Zorgstroom de vitaliteit van medewerkers kan optimaliseren en stimuleren. De intramurale divisie (verpleeg- en verzorghuizen) is als onderzoeksgebied genomen. Daarbij waren de deelvragen: 1.Wat verstaat het management van de intramurale divisie van Zorgstroom onder vitale medewerkers? 2.Hoe vitaal is de Zorgstroom medewerker in de huidige situatie? 3.Op welke manier(en) willen intramurale Zorgstroom medewerkers hun vitaliteit optimaliseren? 4.Op welke manier(en) kan Zorgstroom vitaliteit van medewerkers stimuleren? Voor dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethodes gebruikt; een socratisch gesprek, leefstijldagboek en diepte-interviews. De transcripten van het socratisch gesprek en de interviews zijn gecodeerd en verwerkt in de resultaten. Tijdens en na het socratisch gesprek is de definitie van een vitale medewerker vastgesteld. Uit de leefstijldagboeken en diepte-interviews bleek dat er behoefte is aan interventies die gezond werken en leven stimuleren. Uit het onderzoek van Kennisplatform Over Duurzame Inzetbaarheid (2015) blijkt dat HR-professionals ook aangeven dit als werkgever te willen aanbieden. Suggesties die in de interviews werden genoemd waren een gezondheidsmeting/keuring, een sportgroep van collega’s onderling en het luisteren naar specifieke wensen. Daarnaast werd aangegeven dat de teamcoaches een belangrijke rol spelen in het stimuleren van vitaliteit. De teamcoach kan zowel individueel als in teamverband contact hebben met de medewerkers. Om het bewustzijn van vitaliteit van medewerkers te vergroten, wordt aanbevolen om de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (of een soortgelijk meetinstrument) in te zetten. Zij zijn op die manier op de hoogte van hun welzijn en kunnen vervolgens ervoor kiezen om wel of niet iets met de resultaten te doen. Daarnaast wordt aanbevolen om een werkteam Vitaliteit op te richten, waar de teamcoaches deel van uit maken of betrokken bij zijn. Dit werkteam kan ideeën verzamelen om aandacht te vragen voor vitaliteit. De medewerker wordt zo wel gedwongen om over zichzelf na te denken en zal zijn werkgever mogelijk meer gaan waarderen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnerZorgstroom
Datum2015-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk