De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Help… Sociaal isolement?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Help… Sociaal isolement?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt een verslag van een onderzoek dat verricht is binnen de organisatie ‘Het Leger des Heils’. Specifiek binnen de afdeling ‘Tien voor Toekomst’ extramuraal Zeeland. Het onderzoek heeft als doelgroep alleenstaande multiprobleem moeders die in een sociaal isolement verkeren. De doelstelling van dit onderzoek is om te ontdekken wat passende en gewenste hulp voor deze doelgroep is. Deze doelstelling is ontwikkeld na het constateren van het feit dat hier onduidelijkheid over is bij de medewerkers. De centrale hoofdvraag in dit onderzoek betreft: Hoe kunnen de hulpverleners bij ‘Tien voor Toekomst’ hun hulp aansluiten op alleenstaande multiprobleem moeders in een sociaal isolement? Ter ondersteuning aan het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn er vier deelvragen gesteld: Met welke ervaren voor- en nadelen van het sociaal isolement moet rekening worden gehouden tijdens de begeleiding van de cliënt? Welke mogelijke belemmeringen zijn er van binnen uit en/of buitenaf die invloed hebben op het doorbreken van het sociaal isolement? Met welke invloed van kinderen en het alleen opvoeden van kinderen moet rekening worden gehouden tijdens de begeleiding van alleenstaande moeders in een sociaal isolement? Welke begeleidingsbehoeften hebben alleenstaande multiprobleem moeders in een sociaal isolement?
Duidelijk is geworden dat er rekening gehouden dient te worden met een complexe samenhang van zaken. Ten eerste ervaren cliënten voor- en nadelen vanuit hun isolement, dit zorgt zo nu en dan voor een tweestrijd met betrekking tot stappen die gezet dienen te worden voor het doorbreken van het sociaal isolement. Ten tweede hebben vele belemmeringen invloed op het doorbreken van het sociaal isolement. Er dient rekening gehouden te worden met persoonlijke belemmeringen als beschadigd vertrouwen en onzekerheid over sociale vaardigheden. Ook maatschappelijke zaken kunnen van invloed zijn, zoals: zich niet begrepen voelen in de maatschappij, moeilijk aan werk kunnen komen, niet mee kunnen doen aan dure activiteiten en geen aansluiting kunnen vinden. Ten derde blijkt dat er rekening gehouden dient te worden met de invloed van kinderen en het alleen opvoeden van kinderen. Positieve invloeden van de kinderen die uit dit onderzoek blijken zijn: je komt makkelijker in contact met andere moeders en kinderen bieden een vorm van acceptatie. De negatieve invloeden van de kinderen zijn: een moeder stelt haar kinderen als hoogste prioriteit en vergeet daardoor aan eigen problemen te werken en alleen verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van kinderen en werken is nagenoeg niet te combineren. Als vierde is vanuit het onderzoek naar de begeleidingsbehoeften naar voren gekomen dat cliënten het nodig hebben dat de hulpverlener de wens van de cliënt volgt en daarmee het uitbouwen van contacten niet forceert. Ook is een wens om de sociale vaardigheden te trainen. Bovenal is in de hulpverlening aan deze doelgroep belangrijk om een betrouwbare hulpverlener te zijn.
Hieruit voortvloeiend zijn er verschillende aanbevelingen gedaan: het gebruiken van de relatiecirkel om de complexe samenhang van invloeden helder te krijgen, afspraken maken over hoe de hulpverlener betrouwbaar kan zijn, alert zijn op het werken aan problematiek van alle gezinsleden, behandeling voor het vertrouwen in mensen, het toe leiden naar een sociale vaardigheidstraining, inzetten op een maatjes project, het opzetten van een ‘lot-genoten’ groep, uitbrengen en verspreiden van informatiefolders over het leven in een sociaal isolement.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerLeger des Heils
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk