De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(V)echtscheidingen binnen Stichting Intervence

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(V)echtscheidingen binnen Stichting Intervence

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit Stichting Intervence kwam de vraag, of er onderzoek kon worden gedaan naar de rol van de gezinsmanager binnen een echtscheidingszaak. Vanuit deze behoefte is dit onderzoek opgezet. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat: Op welke manier kunnen medewerkers van Stichting Intervence ervoor zorgen dat de bij hun aangemelde ouders die in een (v) echtscheiding liggen, contact met elkaar hebben?
Om antwoord te kunnen krijgen op deze vraag is er een literatuurstudie gedaan en daaruit volgend een kwalitatief onderzoek. 12 respondenten, waarvan zes clienten van stiching Intervene en zes gezinsmanagers van Intervence, zijn geïnterviewd. Uit deze interviews zijn de belangrijkste resultaten gehaald en gekoppeld aan de literatuur. Vanuit deze koppeling zijn er conclusies en aanbevelingen gekomen richting Stichting Intervence.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het niet de taak is van Stichting Intervence om ouders weer contact met elkaar te laten hebben, maar om te voorkomen dat er geen contact meer is. Er is gebleken dat ex-partners niet meer open staan voor communicatie, als er eenmaal een strijd is geweest. Intervence kan dit standpunt bij ouders niet veranderen. Gezinsmanagers geven aan dat hun taak binnen een echtscheidingszaak onduidelijk is. Moeten zij als bemiddelaar fungeren, zich op de strijd tussen ouders focussen, of juist niet?
Een aanbeveling die hieruit volgt, is een verduidelijking in de visie van Stichting Intervence over echtscheidingszaken. Hierdoor wordt de taak/rol van de gezinsmanager duidelijker en zijn er duidelijkere richtlijnen om te volgen tijdens een echtscheidingszaak.
Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat er onvoldoende hulpverlening is in Zeeland, die gericht is op echtscheidingsproblematiek. Intervence kan zijn clienten niet doorsturen naar andere instanties, wat maakt dat zij zelf de problemen op moeten lossen, waar zij niet in zijn gespecialiseerd. Een belangrijke aanbeveling is dan ook, om met de gemeente in gesprek te gaan over de mogelijkheid om andere hulpverleningsinstanties die gespecialiseerd zijn in echtscheidingsproblematiek in te kopen of in te huren. Intervence heeft dan de juiste hulpverlening die zij in kunnen zetten voor de problemen rondom de echtscheiding, en kan zich verder richten op de andere problematiek die kan spelen binnen een gezin.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Intervence
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk