De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brandstofverbruik optimalisatie bij deelvaart

onderzoek naar brandstofverbruik van het voortstuwingssysteem van een schip bij deelvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Brandstofverbruik optimalisatie bij deelvaart

onderzoek naar brandstofverbruik van het voortstuwingssysteem van een schip bij deelvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rolldock Shipping B.V. heeft een vloot van 4 schepen. De schepen kunnen afzinken, zware lading hijsen en met behulp van de laadklep kunnen zware goederen aan dek gereden worden. Rolldock Shipping B.V. wilt weten of het mogelijk is om kosten te besparen op het brandstofverbruik door met het optimale rendement van de geïnstalleerde voortstuwingsinstallatie te varen. Dit rapport geeft een overzicht van verschillende brandstofmetingen die gemaakt zijn aan boord van 1 schip van Rolldock Shipping B.V. Aan de hand daarvan zal Rolldock Shipping B.V. een duidelijk beeld moeten krijgen hoe het brandstofverbruik teruggedrongen kan worden door met een bepaalde configuratie te varen.
De volgende vraag waar dit onderzoek antwoord op tracht te geven, luidt als volgt: "Hoeveel massa brandstof wordt er bespaard als de voortstuwingsinstallatie1 onder combinator mode draait ten opzichte van varen met een vast toerental van de hoofdmotoren van 750 rpm?"
Dit onderzoek richt zich op het brandstofverbruik per gevaren mijl, waarbij verschillende configuraties van de voortstuwingsinstallatie worden vergeleken met elkaar. De brandstofmetingen aan boord zijn verricht terwijl er met 1 of 2 hoofdmotoren werd gevaren. Daarbij komen metingen voor waarbij op gasolie werd gevaren en zware olie. De verschillende metingen zijn gedaan onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden waarin het schip zich bevond, zodat de weerstand van het water op het schip gelijk bleef. Metingen wanneer gevaren werd in combinator mode zijn door omstandigheden niet uitgevoerd.
De brandstofmetingen zijn verzameld in een overzichtstabel. Met behulp van grafieken zijn de verschillende brandstofmetingen met elkaar vergeleken op het gebied van geleverd schroefasvermogen tegen gemiddelde snelheid, brandstofverbruik per gevaren mijl tegen gemiddelde snelheid en totale brandstofkosten wanneer een afstand van 1000 nautische mijl zou worden overbrugd.
Bij het uitvoeren van dit onderzoek zijn het aantal uitgevoerde brandstofmetingen beperkt gebleven. Er kan met de gevonden resultaten geen antwoord gegeven worden op de hoofdvraag, omdat er geen metingen zijn gedaan wanneer gevaren werd in combinator mode. Een onderzoek naar het brandstofverbruik per gevaren mijl met varen onder combinator mode, wordt aanbevolen om alsnog uit te voeren, aangezien de theorie uitwijst dat er rendementswinst is te behalen.
Dit onderzoek leverde de volgende resultaten op:
 Er is een brandstofmetingen log opgesteld van in totaal 21 metingen.
 5 Metingen waarbij gevaren werd met 1 hoofdmotor zijn gedaan
 16 Metingen waarbij gevaren werd met 2 hoofdmotoren zijn gedaan
 Mogelijk ligt het momenteel gangbare ingestelde motorvermogen van 85% nog onder het optimale instellingspunt. Dit vermoeden bestaat op grond van het feit dat het brandstofverbruik per gevaren mijl lijkt af te nemen naarmate de gemiddelde snelheid stijgt bij varen met 2 hoofdmotoren.
 Zoals de installatie nu is uitgelegd aan boord, is het niet mogelijk om langer dan 24 uur te varen met 1 hoofdmotor op Ultra low sulphur (ULS). Tevens is het niet mogelijk om met 2 hoofdmotoren te varen op GO, omdat de capaciteit van de separator te laag is.
1 Het betreft hier de voortstuwingsinstallatie welke is geïnstalleerd aan boord van een schip van Rolldock Shipping B.V.
 Varen met 1 hoofdmotor op gasolie (GO) kost 37% meer US$, dan wanneer met 2 hoofdmotoren op heavy fuel oil (HFO) wordt gevaren. Daarbij ligt de gemiddelde vaart 34% lager wanneer gevaren wordt met 1 hoofdmotor dan als er met 2 hoofdmotoren gevaren wordt, als het ingestelde motorvermogen 85% is. Meer metingen waarbij op GO of HFO wordt gevaren met 1 hoofdmotor kunnen het mogelijk maken om een nauwkeurigere vergelijking te maken tussen varen op GO en HFO.
In dit onderzoek wordt een meetprotocol aangeboden dat gebruikt kan worden tijdens het uitvoeren van de metingen. Dit onderzoek kan uitgebreid worden met meer metingen in motorvermogensgebieden lager dan 80% en hoger dan 85% voor varen met 1 en 2 hoofdmotoren, om zo een beter verloop van het brandstofverbruik per gevaren mijl te kunnen bepalen. Daarvoor is de opzet van het brandstofmetingen log, gebruikt in dit onderzoek geschikt. Het meetprotocol zorgt ervoor dat brandstofmetingen die na het uitvoeren van dit onderzoek, gedaan worden, vergeleken kunnen worden met de resultaten van dit onderzoek.
Aan het einde van de uitvoerende periode van dit onderzoek, heeft de stuurboord hoofdmotor een urenbeurt gehad. Uitvoeren van dezelfde metingen zoals ze gedaan zijn in dit onderzoek, na de overhaal van de hoofdmotor biedt de mogelijkheid om vast te stellen wat het effect van het onderhoud is op de prestaties van de hoofdmotor op het gebied van brandstofverbruik per gevaren mijl.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersRolldock shipping B.V.
Datum2015-08-28
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk