De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

To cut or not to cut

indicaties voor het plaatsen van een episiotomie in de eerstelijns verloskunde in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

To cut or not to cut

indicaties voor het plaatsen van een episiotomie in de eerstelijns verloskunde in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
Bij een bevalling bestaat er altijd risico op perineum trauma als gevolg van een ruptuur of het plaatsten van een episiotomie. Bij een episiotomie wordt de vagina van de vrouw tijdens de bevalling ingeknipt of ingesneden om de geboorte uitgang te vergroten. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de World Health Organisation pleiten voor het verlagen van de frequentie van het toepassen van een episiotomie van 24,7% naar ongeveer 10%. Het is niet bekend waarom verloskundigen kiezen voor het wel of niet plaatsen van een episiotomie.
Methode
Het onderzoek is kwantitatief. Het ontwerp was een survey door middel van een enquête. De aangeschreven populatie bestond uit eerstelijns verloskundigen. De verloskundige praktijken werden door middel van een aselecte steekproef gekozen. De enquête werd verstuurd aan de eerstelijns verloskundigen en bevatte ook pathologische delen die enkel bij uitzondering plaats vinden in de eerstelijn. De antwoordmogelijkheden op de meerkeuze vragen waren: altijd, vaak, soms, nooit. Er was aan het eind van de enquête plaats voor eventuele op en of aanmerkingen.
Resultaten
In totaal gaf 92% van de verloskundigen aan altijd een mediolaterale episiotomie plaatsen wanneer een episiotomie vereist is. Verder blijkt de overgrote meerderheid geen episiotomie te plaatsen bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. Bovendien bleek dat 56% van de verloskundigen vaak tot altijd een episiotomie plaatsen bij een stuitligging en dat bij een schouderdystocie nauwelijks een episiotomie wordt geplaatst. Bij een foetale liggingsafwijking wordt door maximaal 14% een episiotomie geplaatst. Desondanks bleek de meerderheid van de gebruikte populatie geen episiotomie te plaatsen enkel op basis van een liggingsafwijking. Van de verloskundigen vond 73% dat foetale hart deceleraties een goede indicatie is voor het plaatsen van een episiotomie. Leeftijd en daarmee werkervaring staat garant voor minder frequente episiotomieën.
Discussie
Het overgrote aantal respondenten plaatst geen episiotomie bij een foetale liggingsafwijking. Wat opmerkelijk is aangezien de diameter van het eerst geboren deel groter is wanneer het niet in AaV ligt. Een episiotomie kan in dit geval de kans op rupturen of foetale nood verkleinen. Daarnaast wordt bij foetale nood enkel bij foetale nood zonder herstel een episiotomie geplaatst. De verloskundigen geven aan dat het wel of niet plaatsen van een episiotomie afhankelijk is van meerdere factoren tijdens de bevalling en niet één enkele indicatie. Mogelijk is dit onderzoek daarom ook minder valide dan vooraf gedacht aangezien binnen dit onderzoek individuele indicaties zijn bevraagd terwijl combinaties van indicaties mogelijk ook een episiotomie vragen.
Conclusie
Nederlandse eerstelijns verloskundigen hebben aangegeven dat een episiotomie te allen tijde mediolateraal is wanneer deze geplaatst moet worden. Verder blijkt dat de verloskundigen veel waarde hechten aan de foetale gesteldheid. Bovendien blijkt dat wanneer een verloskundige meer werkervaring heeft zij minder snel een episiotomie zou plaatsen.
Aanbevelingen
Het is aan te raden onderzoek te doen naar de indicaties voor een episiotomie gebruikt door tweede- en derdelijns verloskundigen in verband met de hoeveelheid pathologie. Daarnaast wordt aangeraden binnen de opleidingen wel degelijk de EBP indicaties aan te leren omdat het wel belangrijk is deze te weten ondanks dat ze in de praktijk minder vaak gebruikt worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk