De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe kansen in nieuwe markten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuwe kansen in nieuwe markten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit afstudeerverslag is het onderzoek naar de haalbaarheid van een industriële wasserij voor de sociale werkvoorziening LétÉ. Dit verslag zal één centrale vraag behandelen en beantwoorden:

Wat is de commerciële, strategische en economische haalbaarheid van de nieuwe dienst, een industriële wasserij op Walcheren voor LétÉ?

Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag staan vier deelvragen centraal:

1) Hoe past de wasserij in de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen (SWOT) van LétÉ?
(strategische haalbaarheid)
2) Welke invloed is aanwezig vanuit de afnemers, concurrentie, de markt, leveranciers en de
toetreders bij een wasserij en hoe kan LétÉ hiermee omgaan? (commerciële haalbaarheid)
3) Welke wettelijke regelingen zijn van toepassing voor (het opstarten van) een wasserij zoals
vergunningen en/of (milieu)richtlijnen en welke maatregelen moet LétÉ hiervoor nemen?
(Juridische haalbaarheid)
4) Hoe economisch haalbaar is de industriële wasserij?

Het doel van dit verslag is het maken van een opzet voor de industriële wasserij en bekijken of en zo ja, hoe deze wasserij succesvol zou kunnen zijn voor LétÉ. Mijn opdracht is kort gezegd het onderzoeken naar de haalbaarheid en advies geven over de nodige beslissingen die het management moet nemen, om deze nieuwe dienst op te starten. Hierdoor levert dit verslag een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelingsplan van de wasserij. Dit gaat vanuit de drie elementen, management economie en recht, van mijn opleiding.

Het onderzoek is uitgevoerd met een 'mix' van verschillende onderzoeksmethoden. Voor de organisatie zelf zijn vooral diverse bronnen gebruikt, zoals de begroting en SWOT-analyse, die ikzelf aan de hand van het tijdens mijn studie geleerde heb aangepast. Dit is de beste weg om feiten te weten te komen en vooral de opgedane kennis te koppelen aan praktische zaken. Leidinggevenden, maar vooral ook medewerkers, geven bij interviews eigen meningen aan en geven minder feiten. In dit verslag is hiervoor literatuur gebruikt en het psychologisch onderzoek met de nieuwe medewerkers. Voor de externe factoren zoals de haalbaarheid, is een interview gehouden met de heer H. Kortlever, hoofd afdeling Industrie van de sociale werkvoorziening De Zuidhoek, die al gestart is met een industriële wasserij. De reden dat hiervoor wél een interview is gebruikt, is dat je zo van een ervaringsdeskundige uit de eerste hand ervaringen kunt horen over in dit geval de wasserij. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat de medewerkers goed in een wasserij kunnen werken en dat ook de economische kant voordelen heeft: de wasserij heeft zelfs een positief resultaat. Voor een wasserij zijn verder wettelijke eisen gesteld, maar als de onderneming hieraan voldoet, kan dit geen probleem opleveren en kan LétÉ zelfs een stapje voor de concurrentie zijn, die geen CERTEX-certificaten hebben.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersLétÉ, Middelburg
Datum2011-02-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk