De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie paai- en opgroeigebieden van de Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) langs de Nederlandse kust

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inventarisatie paai- en opgroeigebieden van de Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) langs de Nederlandse kust

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De zeebaars is een hoog gewaardeerde sportvis. Echter ontbreekt het aan goede kennis over opgroeigebieden van juveniele zeebaars. De zeebaars wordt intensief bevist door zowel beroeps als de sportvisserij. ICES geeft jaarlijks adviezen en heeft jaren geleden al aangekaart dat een vangstreductie moet komen op de zeebaars. De noodmaatregelen die in 2016 zijn doorgevoerd houden in dat bijna niemand tot en met juni zeebaars mag meenemen/aanlanden (beroeps- en sportvisserij). Door de sportvissers mag in die periode wel op zeebaars gevist worden maar deze mag niet worden meegenomen (Catch en Release).

Voor de kust van Nederland zijn in de paaiperiode grote hoeveelheden paairijpe zeebaarzen aanwezig. Verder worden in de Nederlandse zeearmen veel juveniele zeebaars aangetroffen. Dit houdt mogelijk in dat Nederland eigen paai- en opgroeigebieden voor zeebaars kent. Door middel van o.a. een enquête, data verzameling/analyse en een visserijkundig onderzoek is geprobeerd uit te vinden waar deze gebieden zich bevinden.

Uit de data blijkt dat voor de kust van Zeeland in maart/april aggregerende zeebaarzen zich ophouden. In combinatie met de hoge aantallen juveniele zeebaarzen in de Westerschelde kan deze locatie mogelijk bestempeld worden als paai- en opgroeigebied. Verder blijkt uit de data en anekdotische informatie dat in de Oosterschelde, het havengebied van Rotterdam, het havengebied van IJmuiden en het Waddengebied ook juveniele zeebaarzen zich ophouden. Ook komt uit anekdotische informatie dat in de Oosterschelde, het havengebied van Rotterdam en het havengebied van IJmuiden paairijpe zeebaarzen worden gevangen in het voorjaar. Dit zou kunnen betekenen dat hier ook gepaaid wordt.

Er moet meer onderzoek gedaan worden om een beter beeld van de Nederlandse paai- en opgroeigebieden te krijgen. Het is goed mogelijk dat meer zeebaarsbroed gevangen wordt in augustus, of eerder zelfs omdat dit net na de paaiperiode is. Verder kan in de winter gevist worden om te kijken of de zeebaars wegtrekt of overwintert in Nederland. Ook kan in de paaiperiode gesurveyed worden waar mogelijk zeebaarzen paaien. Als meer bekend is over de exacte locaties van paai- en opgroeigebieden, dan zouden op basis hiervan lokaal gerichte maatregelen genomen kunnen worden zoals beperking van vistuigen of een strengere controle en handhaving.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
InstituutDelta Academy
PartnersSportvisserij Nederland, Bilthoven
Datum2016-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk