De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alternatieve gronden, verkenning naar potentiële vrije locaties voor de bodemkweek van mosselen in de Oosterschelde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alternatieve gronden, verkenning naar potentiële vrije locaties voor de bodemkweek van mosselen in de Oosterschelde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Oosterschelde is een belangrijk gebied voor mosselkweek. Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk voor werkzaamheden zoals baggeren, plaatsuppleties en vooroeverbestortingen. Omdat er veel mosselpercelen zijn in de Oosterschelde vinden de werkzaamheden soms plaats op of in de omgeving van die mosselpercelen. Voor de mosselpercelen waar de werkzaamheden zouden leiden tot omvangrijke of onherstelbare schade, wordt op verzoek van Rijkswaterstaat door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vervangende perceelruimte gezocht in de vrije ruimte van de Oosterschelde. Met vrije ruimte worden hier de gebieden bedoeld waar geen beperkende activiteiten plaatsvinden, maar waar in potentie wel mosselen gekweekt kunnen worden. Tot op heden is die vervangende ruimte gevonden. Maar de vraag is of die vervangende ruimte in de toekomst nog steeds te vinden is. Zijn er in de Oosterschelde locaties in de vrije ruimte aanwezig waar in potentie kweek van mosselen op bodempercelen mogelijk is? Voor het beantwoorden van deze vraag is uitgezocht welke factoren combinatie van biologische en fysische factoren belangrijk zijn voor mosselkweek en waar die combinatie in de vrije ruimte van de Oosterschelde voorkomt.

Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen is de bestaande kennis verworven. Hiermee zijn verschillende kennisregels opgesteld voor biologische en fysische factoren waar een mosselperceel aan moet voldoen. Deze kennisregels zijn waar mogelijk met GIS omgezet in kaartbeelden. Uit deze kaartbeelden is een kansenkaart voor mosselkweek op bodempercelen gedestilleerd.

Minimale predatie door krabben en zeesterren en een goed aanbod van algen in het water zijn belangrijk. Maar door de grote variatie in ruimte en tijd zijn deze factoren niet in kaartbeelden te uiten. Over de fysische factoren is het nodige bekend. Mosselen worden met name gekweekt in gebieden waar het dieper is dan -2 meter t.o.v. NAP en ondieper dan -25 meter t.o.v. NAP. De mosselen blijven liggen als het niet harder stroomt dan 80 cm/s bij gemiddeld getij en ze kunnen een golfwerking aan de bodem verdragen van 30 cm/s. Buiten de fysische en biologische factoren gelden ruimtelijke beperkingen. Er kunnen geen mosselen gekweekt worden binnen de huidige uitgegeven visserijpercelen. De kom van de Oosterschelde is bestemd voor oesterkweek. De veiligheidszone van de Oosterscheldekering en de drukste vaarweg voor scheepvaart is ook uitgesloten voor mosselkweek. Een combinatie van kaartbeelden van de optimale fysische factoren samen met de beschikbare ruimte geeft een kansenkaart voor mosselkweek op bodempercelen. Er lijkt 5600 hectare mogelijk geschikt, hiervan kan ongeveer 4000 hectare worden ingericht als mosselperceel.

De kansenkaart is volledig gebaseerd op de bekende fysische factoren. Omdat de kansenkaart niet gebaseerd is op biologische factoren zal de kwaliteit van de kansrijke gronden proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. De kwekers vermelden dat dit het beste gaat aan de hand van het uitgeven van proefpercelen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersRijkswaterstaat Zeeland, Middelburg
Datum2010-02-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk