De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar succes

een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van een arbeidstrainingstraject, 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar succes

een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van een arbeidstrainingstraject, 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Travalje Subiet (T.S.) is een kleinschalig arbeidscoaching - en trainingsbedrijf en heeft zich gespecialiseerd in individuele ondersteunings-, activerings- en trainingstrajecten. T.S richt zich op mensen die vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische problemen, kampen met achterstanden en daardoor nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere baan, opleiding of stageplaats. T.S. biedt hen dagbesteding aan of het volgen van een traject in de vorm van arbeidstraining.
Het bedrijf bestaat vijf jaar. En er is nog geen onderzoek gedaan naar wat de uitstromers van T.S. vonden en wat ze eraan hebben gehad. De doelstelling van dit onderzoek is daarom inzicht krijgen in hoeverre het aanbod van T.S. aansluit bij de wensen van de klant. Op basis hiervan wordt een bijdrage geleverd aan de invoering van eventuele verander- en verbeterpunten op het gebied van het aanbod en de inhoud van de trajecten binnen T.S.
De centrale onderzoeksvraag luidt hierbij als volgt; Hoe kan T.S. een aanbod realiseren die klanten de mogelijkheid biedt uit te stromen naar een arbeidsplaats in de door hun gewenste richting?
In hoofdstuk 2, literatuurverkenning, wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het ontstaan van de arbeidscoaching- en trainingsbedrijven, de Supported Employment theorie, de holistische mensvisie en competentievergroting. Bovendien wordt uitgelegd wanneer iemand een Wajong uitkering krijgt en wanneer iemand in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarnaast word in dit hoofdstuk stilgestaan bij de visie van T.S. en de verschillende methodieken die ze gebruiken.
In hoofdstuk 3 komt de onderzoeksvraag en de hierbij behorende deelvragen aan bod.
In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Er is in dit hoofdstuk gekozen voor een kwalitatief onderzoek en er wordt gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden. Dit onderzoek betreft een enkelvoudige casestudy met een eenvoudige complexiteit. De centrale onderzoekseenheid betreft arbeidscoachingsbedrijf T.S. De actoren in dit onderzoek zijn; de ex-klanten. De ex-klanten zijn individueel, mondeling geïnterviewd. Hierbij is gebruik gemakt van half gestructureerde interviews.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten en de analyse van dit onderzoek beschreven. De belangrijkste punten die hierbij naar voren komen zijn; - Vier van de zes geïnterviewden vonden het aanbod van het traject binnen T.S. goed aansluiten bij hun wensen, - drie van de zes geïnterviewden kan het beste werken bij een maximaal aantal van zes klanten, - de sfeer bij T.S. wordt als prettig en veilig ervaren, - dat er geen werkdruk is vinden alle zes de geïnterviewden prettig en de begeleiding wordt over het algemeen goed gevonden.

Drie van de zes geïnterviewde vinden dat de activiteiten meer uitgebreid mogen worden, klanten willen meer afwisseling en drie ex-klanten geven aan voor meer verschillende dingen certificaten te willen kunnen krijgen.

In hoofdstuk 6, conclusies en aanbevelingen, worden de deelvragen beantwoord en worden o.a. de volgende aanbevelingen gegeven; - de mogelijkheid tot het verdienen van certificaten voor dingen die klanten goed kunnen uitvoeren, een lijst met vaste activiteiten die altijd gedaan kunnen worden, - een korte cursus 'omgaan met geld' aanbieden, - een kortere werkdag voor klanten die ver moeten reizen, - klanten leren plannen, afspraken maken, afspraken onthouden en afspraken vervolgens na te komen, - voldoende contact tussen stage en T.S., - een maximaal aantal klanten per dagdeel. Bovendien moet het aanbod heel divers zijn en cliënt- en werkgericht.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersTravalje Subiet
Datum2011-02-16
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk