De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetering van de leefbaarheid in de accommodatie

een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verbetering van de leefbaarheid in de accommodatie

een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is er gezocht naar een waardevol advies voor Rederij van Dijk op de volgende vraag:
“Hoe ziet de meest ideale leefsituatie, met betrekking tot klimaatbeheersing, geluid, trillingen, zout en uitlaatgassen er uit aan boord van de mv. Helga, rekening houdend met zo min mogelijk onkosten?”
Rederij van Dijk is een kleine rederij en heeft momenteel drie schepen in haar beheer, namelijk de zusterschepen ms. Dagna en ms. Imke. In 2009 is de mv. Helga aangekocht om de vloot uit te breiden. Aan boord van alle schepen wordt met Nederlandse officieren en werktuigkundige gevaren. De matrozen en de kok komen uit Indonesië. Om de werksfeer zo prettig mogelijk te houden en de veiligheid niet uit het oog te verliezen is een hoge leefbaarheid aan boord zeer belangrijk.
In de Dikke van Dale wordt het begrip leefbaarheid als volgt omschreven: “Aangenaam om erin en ermee te leven.” Om te bepalen of het aangenaam is om te leven aan boord van de mv. Helga worden de volgende aspecten onderzocht: binnentemperatuur, luchtvochtigheid, geluidsniveau, trillingen, zoutgehalte en koolstofmonoxideniveau.
Na uitgebreide geluidsmetingen is gebleken dat het geluid over het algemeen voldoet aan de maximaal toelaatbare geluidsnorm. Echter in de machinekamer wordt de geluidsnorm in de stuurmachinekamer, de werkplaats en de aircokamer overschreden.
De trillingen zijn niet gemeten, omdat hier geen meetapparatuur voor was. De meeste bemanningsleden ondervinden hier niet direct hinder van. Er zijn echter wel een paar bemanningsleden die lichamelijke klachten, voornamelijk aan de knie- en heupgewrichten ondervinden. Deze klachten kunnen als oorzaak een te hoge trilbelasting hebben.
Om te bepalen of de bemanningsleden hinder ondervinden aan het zoutgehalte, zijn er diverse vragen gesteld in een enquête. Hieruit is gebleken dat een aantal bemanningsleden verschillende lichamelijke klachten ondervinden die gekoppeld kunnen worden aan een te hoog zoutgehalte. Echter drinkt en doucht iedereen voldoende, zodat de klachten zo minimaal mogelijk blijven.
De binnentemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2 waardes zijn per ruimte tegelijk gemeten. De binnentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zijn over het algemeen goed. Uit het onderzoek is gebleken dat iedereen aan boord een andere ervaring had omtrent de binnentemperatuur. De CO2 waarde voldoet overal aan boord. Echter in de controlekamer was het noodzakelijk om de ventilatie voor 20% open te zetten om aan de gestelde eisen te voldoen. Door de beperkingen van het koelsysteem in de controlekamer steeg de temperatuur en luchtvochtigheid.
Tot slot laat de berekening van de koelinstallatie zien dat deze zelfs bij een buitentemperatuur van 380C voldoende capaciteit heeft om de binnentemperatuur rond de 240C te houden. Echter is de compressor in de installatie te groot, waardoor deze niet op vol vermogen kan draaien. Hierdoor is de binnentemperatuur niet constant te houden en treedt er geluidshinder op.
Om antwoord te geven op de hoofdvraag. De ideale leefsituatie kan niet gecreëerd worden. Dit komt doordat hier een gevoelskwestie bij komt kijken welke per persoon wisselt. Er kan wel gestreefd worden dat de bemanning zo weinig mogelijk geluids- en trillinghinder ondervind. Echter zijn er verschillende factoren. Hierdoor kan de ideale leefsituatie niet gecreëerd worden.
De leefbaarheid aan boord van de mv. Helga werd door de bemanning gewaardeerd met een 6,2. Aan de hand van deze waardering blijkt dat er wel verbetering gewenst is. Uit navraag bij de bemanning is gebleken dat wanneer het binnenklimaat verbeterd, de waardering stijgt naar een 8.0.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
Domein Technology, Water & Environment
PartnerRederij van Dijk
Datum2016-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk