De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op eigen benen staan…

kwalitatief onderzoek naar zelfredzaamheid en maatschappelijke effecten voor cliënten na de afschaffing van de betalingsregeling voor boetes van onherroepelijke vonnissen bij de politie in Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op eigen benen staan…

kwalitatief onderzoek naar zelfredzaamheid en maatschappelijke effecten voor cliënten na de afschaffing van de betalingsregeling voor boetes van onherroepelijke vonnissen bij de politie in Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van R. Stouthandel, werkzaam als inspecteur en vervangend teamchef Terneuzen bij de Politie Zeeland- West Brabant.
Politiek gezien is er in Nederland een verschuiving aan de gang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De overheid trekt zich steeds meer terug en geeft de verantwoording terug aan de burger. De vraag is of de politie mee moet gaan met deze trend in de participatiesamenleving en moet doorgaan met het uitvoeren van dwangmiddelen om de boetes te innen. Anderzijds is er een verschuiving om de zwakkeren in de samenleving te beschermen aan de gang. Amsterdamse rechters hebben de noodklok geluid omdat ze zien dat steeds meer wanbetalers van boetes in hun rechtbank verschijnen. Deze mensen kunnen hun boetes gewoonweg niet betalen en een betalingsregeling met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is vaak niet mogelijk. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakt zich nu sterk voor deze groep wanbetalers die aantoonbaar kunnen maken dat zij niet kunnen betalen. Hij wil ervoor zorgen dat zij in de toekomst hun boetes gespreid kunnen betalen. De afgelopen jaren is er een flinke toename geconstateerd van mensen met problematische schulden die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Problematische schulden brengen extra kosten en lasten mee voor de maatschappij en volgens onderzoek loont de schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening wil dan ook dat mensen duurzaam uit de schulden komen en sluit steeds meer conventanten af met schuldeisers, waaronder ook het CJIB.
Dit praktijkgericht onderzoek gaat over cliënten bij de politie in Terneuzen die openstaande boetes hebben van onherroepelijke vonnissen. De politie heeft als taak deze te innen en hierbij mag er gebruik gemaakt worden van door de rechter opgelegde dwangmaatregelen. Hij spreekt dan een onherroepelijk vonnis uit, onherroepbaar betekent dat deze boete niet is meer te veranderen. Bij de politie in Terneuzen was er tot 1 januari 2014 sprake van een betalingsregeling voor deze openstaande boetes. Men kon in termijnen de boetes betalen. Deze betalingsregeling is in januari 2014 opgeheven en er is geen zicht op deze cliëntengroep of deze genoeg zelfredzaamheid hebben om het zonder deze betalingsregeling te redden. Ook is niet bekend wat de effecten zijn na het afschaffen van deze betalingsregeling op maatschappelijk gebied voor de cliënten.
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat:
“Welke maatschappelijke effecten heeft de afschaffing van de betalingsregeling bij de politie in Terneuzen voor cliënten met onherroepelijke vonnissen? “
Deelvragen zijn:
1. Wat zijn de ervaringen van cliënten met betrekking tot het ontstaan en betalen van boetes bij het Centraal Justitieel Incassobureau?
2. Welke gevolgen ervaren cliënten met schulden en openstaande boetes in hun leefgebieden?
3. In hoeverre hebben de cliënten zelf vaardigheden om duurzaam uit de schulden en niet betaalde boetes te kunnen komen?
4. Op welke manier ervaren cliënten steun vanuit hun omgeving, familie en vrienden?
5. Op welke wijze ervaren cliënten de afschaffing van de betalingsregeling bij de politie?
Het onderzoek is praktijkgericht en heeft als doel inzicht te krijgen in de zelfredzaamheid bij de cliënten die nog onbetaalde boetes hebben uit onherroepelijke vonnissen en te onderzoeken of er brede maatschappelijke gevolgen zijn voor deze cliënten na de afschaffing van de betalingsregeling bij de politie in Terneuzen. Er is een theoretisch kader opgesteld wat gebruikt is bij de uitwerking van de interviews. In totaal zijn er acht semigestructureerde interviews afgenomen van cliënten die openstaande boetes hebben uit onherroepelijke vonnissen.
Zoals te lezen valt in de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag willen alle cliënten dat de betalingsregeling terugkomt zodat zij opnieuw gebruik kunnen maken van deze regeling. Om financieel zelfredzaam te zijn, hebben mensen vaardigheden en hulpbronnen nodig. Deze zijn nodig om duurzaam uit de schulden te komen. De meeste ondervraagde cliënten beschikken niet over de nodige hulpbronnen en financiële vaardigheden. Alle cliënten geven aan dat zij financieel niet zelfredzaam genoeg zijn om de boetes in zijn geheel te kunnen betalen. Zij hebben een overzicht nodig in de vorm van betalingstermijnen. Daarnaast wordt er in dit onderzoek een aanbeveling gegeven om als politie samen te werken met de schuldhulpverlening. Alle ondervraagde cliënten hebben te maken met problematische schulden, een aantal van hen hebben zich aangemeld bij de schuldhulpverlening. Voor sommigen waren openstaande boetes bij het CJIB een belemmering om verder in het traject te gaan. Voor deze groep wordt een gespreide betalingsregeling door de schuldhulpverlening aangevraagd bij het CJIB. Om in dit traject te blijven hebben zij inkomen nodig en bij het uitvoeren van de dwangmaatregelen zoals gijzeling of inneming van een voertuig kan men zonder werk komen, waarna zij uit het traject van schuldhulpverlening kunnen worden gezet. Problematische schulden stapelen zich dan verder op en kost de maatschappij geld.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerPolitie Zeeland-West Brabant, Terneuzen
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk