De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De begeleiding van de verloskundige aan aanstaande vaders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De begeleiding van de verloskundige aan aanstaande vaders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zwangere vrouwen krijgen volop aandacht en begeleiding van de verloskundige, vrienden en familie, maar hoe zit het met de aanstaande vader? Hij staat vaak op de achtergrond tijdens deze spannende en vaak onbekende periode in zijn leven. Het doel van dit onderzoek is dan ook kennis vergaren waarmee de verloskundigen beter in kunnen spelen op verwachtingen van aanstaande vaders. De centrale probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt:
Welke verwachtingen hebben aanstaande vaders ten opzichte van de verloskundige tijdens de prenatale periode?
De verschillende deelvragen die daarbij horen hebben betrekking tot de onderwerpen waarover aanstaande vaders vragen hebben, de overdracht van informatie, psychosociale begeleiding en verschillen tussen respondentkenmerken.
Het betreft een kwantitatief beschrijvend onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een eigen ontworpen meetinstrument, namelijk een enquête. Door middel van een selecte steekproef, binnen twee verloskundigenpraktijken, is een onderzoekspopulatie van 52 personen ontstaan. Deze onderzoekspopulatie bestaat uit aanstaande vaders waarvan hun partner zwanger is van een eerste of volgend kind en zich bevindt in de tweede of derde trimester van de zwangerschap.
De verkregen resultaten zijn onderverdeeld in een viertal onderwerpen namelijk; informatie omtrent zwangerschap, bevalling en postpartum, informatie overdragen, psychosociale begeleiding, verschillen tussen responent kenmerken.
In de discussie van dit onderzoek komt onder andere naar voren dat dit onderzoek niet generaliseerbaar is aangezien het maar binnen twee verloskundigenpraktijken is uitgevoerd. Verder is er geen rekening gehouden met etniciteit en geloof. Wat betreft het uitvoeren van het onderzoek had er misschien beter gekozen kunnen worden voor een kwalitatief onderzoek, aangezien er weinig over dit onderwerp bekend is.
Uit de conclusie van de onderzoek is gebleken dat aanstaande vaders voornamelijk verwachten van de verloskundige dat zij hen veel uitlegt geeft, over wat er gebeurd tijdens de zwangerschap met hun zwangere vrouw en ongeboren kind. Verder krijgen zij graag tips aangereikt over wat ze voor hun zwangere partner kunnen doen en willen ze de kans krijgen om hun vragen te stellen. Daarnaast hebben ze behoefte aan spreekuur buiten kantoortijden en krijgen ze graag psychosociale begeleiding. Een resultaat welke niet overeen komt met de literatuur is de dat aanstaande vaders behoefte zouden hebben aan informatie over seksualiteit tijdens en na de zwangerschap.
Een algemene aanbeveling die gedaan wordt aan de hand van dit onderzoek is dat de verloskundigen stil moeten staan bij de aanwezigheid van de aanstaande vader en hier meer aandacht aan moeten besteden. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor de opleiding en verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVerloskundigenpraktijk Zuidwesthoek en verloskundigenpraktijk, gemeente Borsele
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk