De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vlissingen communiceert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vlissingen communiceert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste keer dat de gemeente Vlissingen onderzoek heeft gedaan naar het informatiezoekgedrag van haar inwoners was in 1999. Uit dit onderzoek kwam onder andere boven water dat slechts 2,1% van de burgers informatie van de gemeentelijke website haalt. Sindsdien is er veel veranderd. De website van de gemeente Vlissingen is vernieuwd en uitgebreid. Ook is de 'Blauw Geruite Kiel' per januari 2006 in een nieuw jasje gegoten. Hoog tijd voor een nieuw mediaonderzoek dus.

Uitgangspunt van het onderzoek is de volgende vraag:

'Wat is de tevredenheid van de burgers over het door de gemeente Vlissingen gehanteerde communicatiebeleid?'

Door een tevredenheidsonderzoek te doen naar de door de gemeente Vlissingen gehanteerde communicatie met de burgers, kan hierover een advies worden uitgebracht, zodat de communicatie met deze doelgroep geoptimaliseerd kan worden.
Een dergelijk onderzoek, met name naar de gemeentelijke website, de gemeentelijke informatiepagina de 'Blauw Geruite Kiel' en het informatieboekje 'Kijk op Vlissingen', is voor de gemeente Vlissingen van groot belang om nu, maar ook in de toekomst in te kunnen spelen op de informatiebehoefte van de burger.

Hiernaast wil de gemeente een burgerpanel opzetten om ook in de toekomst de consumptie van gemeentelijke informatie door de burger nauw op de voet te kunnen volgen. De hierbij horende vraagstelling luidt:

'Hoe kan een eventueel op te zetten burgerpanel van toegevoegde waarde zijn voor de tevredenheid van de burgers van de gemeente Vlissingen én voor de gemeente Vlissingen zelf ten aanzien van haar communicatiebeleid?'

Tijdens het onderzoek is eerst achtergrondinformatie over het onderwerp verzameld. Vervolgens is een enquête uitgezet onder de bewoners van Vlissingen boven de 18 jaar, waarin de tevredenheid over en het gebruik van de verschillende media door de burger getoetst zijn, met de nadruk op de drie eerder genoemde media. Op grond van de resultaten van deze enquête zijn een zestal interviews onder de respondenten gehouden om de resultaten meer kracht bij te zetten.

De belangrijkste conclusies die uit de resultaten voortvloeien zijn dat de burger het belangrijk vindt op de hoogte te zijn van gemeentelijke informatie en dat bevolking van de gemeente Vlissingen tevreden is over de drie onderzochte media. Wel moet de burger gestimuleerd worden deze informatie op te zoeken. De internetpagina zal de traditionele media als de 'Blauw Geruite Kiel' en de 'Kijk op Vlissingen' niet vervangen. Deze zullen waarschijnlijk naast elkaar blijven bestaan. Verder zijn er genoeg aanmeldingen voor het opzetten van een burgerpanel.

De belangrijkste aanbeveling is, dat er een wijkgerichte informatiebrief verstuurd moet worden naar de Vlissingse bevolking. Hierin moet de burger geïnformeerd worden over hoe en waar men de gezochte informatie snel kan vinden. Een goed geïnformeerde burger is sneller bereid mee te doen aan beleidsvorming. Verder kan de gemeente Vlissingen op enkele aandachtspunten na op dezelfde manier verder.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Vlissingen, afdeling communicatie
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk