De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fosfaatverwijdering op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Sloe

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fosfaatverwijdering op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Sloe

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wegens de eis vanuit de WVO-vergunning (wet verontreiniging oppervlaktewater) zal er meer fosfaat
moeten verwijderd worden uit het effluent van de AWZI-Sloe. Omdat een fosfaatverwerkend bedrijf
de grootste fosfaatvracht veroorzaakt in de hoofdstroom (hydraulische waterlijn) van het
zuiveringsproces is dat een zaak voor dit bedrijf om dit aan de bron te reduceren. Wat er vanuit
Evides wel gedaan kan worden is de fosfaatvracht in de deelstromen (slibstromen en retourstromen)
te beperken door chemische defosfatering te optimaliseren.
Bij chemische fosfaatverwijdering worden door het doseren van metaalzouten onoplosbare
fosfaatverbindingen gevormd, die door bezinking kunnen worden afgescheiden. Deze vorm van
chemische verwijdering wordt ook wel precipitatie genoemd. Het metaalion (Me3+) reageert met
fosfaat volgens de volgende vereenvoudigde reactievergelijking:
Me3+ + PO43- MePO4 ↓
De situatie tijdens de uitvoering van dit onderzoek is verre van normaal in de AWZI-Sloe. Sinds
midden 2008 is de gemiddelde samenstelling van het afvalwater sterk veranderd. Hierdoor zijn de
omstandigheden voor het onderzoek verre van optimaal doordat bovenstaande omstandigheden van
invloed zijn op zowel de fosfaatopname als de fosfaatafgifte van het slib. Er zal daarom gedeeltelijk
gebruik worden gemaakt van theoretische kennis en (soms beperkte) praktijk gegevens uit het
verleden.
Door een Me/P verhouding van 1,5 (molverhouding tussen het metaalzout en het te verwijderen
fosfaat) aan aluminiumoplossing te doseren in de slibstroom naar de slibindikker kan een
fosfaatconctratie in het overloopwater van 1,5 mg / L en in het ontwater water van 2,0 mg / L
gerealiseerd worden. Kosteneffectief is het verstandig om niet meer dan deze Me/P verhouding van
1,5 aan aluminiumoplossing te doseren. Het is echter wel zaak dat de spuislibpomp (15 m3 / uur)
wordt ingesteld op 20 minuten pompen met een wachttijd van 80 minuten. Zodat de gemiddelde
verblijftijd in de slibindikker lang genoeg is zodat al het fosfaat wat vrij kan komen vrij komt en
vervolgens verwijderd wordt.
Om een fosfaatconcentratie van 33,4 mg / L te reduceren tot 1,5 mg / L is er 0,407 L aluminiumzout /
m3 spuislib nodig. Het verwijderingsrendement is 95,2 % van de totale fosfaatvracht in de
deelstromen. De totale extra verwijdering is 538 kg P / jaar. Het percentage drogestof zal toenemen
met 2,2 % en de fractie fosfaat in het slib zal toenmen met 0,43 % absoluut. De procentuele stijging is
22,2 %. Doordat alle bovenstaande gegevens concrete antwoorden zijn op de deelvragen die in de
WVO-vergunning zijn opgenomen wordt aan de eis van de WVO-vergunning voldaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Techniek
PartnersEvides industriewater, Kapelle
Datum2009-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk