De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online fondsenwerving via de website van stichting Woord en Daad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Online fondsenwerving via de website van stichting Woord en Daad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het internet heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Ook voor de non-profit sector heeft dit gevolgen. Zo zijn de mogelijkheden om online fondsen te werven enorm toegenomen. Voor stichting Woord en Daad is deze groei te snel gegaan. Deze stichting geeft aan dat ze niet voldoende meegegaan zijn in de ‘flow’ van het internet. Hierdoor worden kansen gemist om online meer fondsen te werven. Stichting Woord en Daad wil zich gaan richten op allerlei kanalen die online fondsenwerving mogelijk maken. Dit onderzoek richt zich op online fondsenwerving via de eigen website van stichting Woord en
Daad. Via de website wil stichting Woord en Daad uiteindelijk meer donaties ontvangen. Dit onderzoek is hierin een eerste stap.
Door middel van een literatuurstudie is een keuze gemaakt over constructen die de huidige staat van de website van stichting Woord en Daad kunnen beoordelen. De keuze is gevallen op acht constructen die gerelateerd zijn aan website design en gebaseerd zijn op het principe van relatiemarketing. Immers, het ontwikkelen van een relatie met de donateur blijkt een belangrijk onderwerp in de literatuur. Het gaat om de volgende constructen: ‘toegankelijkheid’, ‘case for support’, ‘respect’, ‘verantwoording’, ‘interactie’, ‘onderwijs’, ‘maatwerk’ en
‘empowerment’. Verder blijkt uit de literatuur dat er wel de intentie moet zijn om over te gaan tot een donatie,
alvorens de donatie daadwerkelijk gedaan wordt. Daarom wordt de invloed van de huidige staat van de website (acht constructen) op de ‘gedragsmatige intentie tot doneren’ gemeten.
Het verzamelen van data is uitgevoerd door middel van een kwantitatieve survey. 3084 online donateurs van
stichting Woord en Daad hebben de onderzoeksvragen ontvangen. 441 online donateurs stuurden de enquête volledig ingevuld terug. De data zijn geanalyseerd door middel van het analyseprogramma SmartPLS. Voorafgaand aan de analyse zijn de verzamelde data uiteengezet in staafdiagrammen. Hieruit komt naar voren dat online donateurs erg tevreden zijn over de huidige website van stichting Woord en Daad. Door middel van de analyse in SmartPLS kan geconcludeerd worden dat de constructen ‘toegankelijkheid’, ‘respect’ en ‘verantwoording’ van invloed zijn op de ‘gedragsmatige intentie tot doneren’. Op basis van deze significante verbanden zijn een vijftal aanbevelingen gedaan voor stichting Woord en Daad.
De eerste en tweede aanbeveling zijn gericht op de ‘toegankelijkheid’ van de website van stichting Woord en Daad.
Het gaat hierbij om een duidelijke donatie button en het creëren van een mobiel vriendelijke website. De derde aanbeveling is gericht op het significante verband tussen ‘respect’ (passende communicatie richting de donateur) en de ‘gedragsmatige intentie tot doneren’. Het gaat hierbij om het versturen van een jaaroverzicht van de giften naar alle donateurs. De vierde en vijfde aanbeveling gaan over het verbeteren van de financiële verantwoording en de verantwoording over het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het significante verband tussen ‘verantwoording’ en de ‘gedragsmatige intentie tot doneren’.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
AfstudeerorganisatieStichting Woord en Daad, Gorinchem
Datum2014-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk