De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht werken tijdens de muziekles.

een onderzoek naar de combinatie van opbrengstgericht werken en het zingen in de muziekles.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht werken tijdens de muziekles.

een onderzoek naar de combinatie van opbrengstgericht werken en het zingen in de muziekles.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basisschool De Kreek te Bergen op Zoom heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het opbrengstgericht werken tijdens de muzieklessen. In deze muzieklessen is er aandacht besteed aan het domein zingen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een afstudeeronderzoek van de HZ University of Applied Sciences.

De aanleiding van dit onderzoek is dat het team van basisschool De Kreek te Bergen op Zoom, heel bewust bezig is met het opbrengstgericht werken. Op het gebied van taal en rekenen gebeurt dit al, maar op het gebied van muziekonderwijs nog niet. Het gehele muziekonderwijs op de school is een te breed onderwerp. Om deze reden is het onderwerp van het onderzoek ingekort tot het vergroten van het opbrengstgericht werken in het domein zingen.

Onderzoeksvragen:
De centrale vraag in dit onderzoeksrapport luidt:
Hoe kunnen de leerkrachten in de bovenbouw van basisschool De Kreek te Bergen op Zoom de muzieklessen in het domein zingen zo inrichten dat er opbrengstgericht wordt gewerkt?

Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden heeft de onderzoeker de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
1. Hoe werken de leerkrachten op dit moment opbrengstgericht tijdens de muzieklessen n.a.v. de observaties en de enquêtes?
2. Wat moet er veranderd worden aan de muzieklessen zodat er opbrengstgericht kan worden gewerkt n.a.v. de vergelijkingen van de observaties en de enquêtes en de literatuur?
3. Hoe kan ik samen met de leerkrachten de muzieklessen zo inrichten dat er opbrengstgericht kan worden gewerkt n.a.v. informatieve gesprekken?
4. Hoe gaan de muzieklessen met het opbrengstgericht werken nu n.a.v. de observaties?
5. Wat zou er eventueel nog veranderd/ verbeterd kunnen worden aan de muzieklessen waar opbrengstgericht word gewerkt n.a.v. de evaluatiegesprekken?

Deze vragen zijn belangrijk voor het onderzoek, omdat ze stap voor stap tot de centrale vraag komen. Er wordt tevens onderzocht of het ook zin heeft om opbrengstgericht te werken tijdens de muzieklessen in het domein zingen.

Methode:
Om de verschillende onderzoeksvragen en uiteindelijk de centrale vraag te kunnen beantwoorden, zijn er tijdens het onderzoek verschillende acties ondernomen. Voor de literatuurstudie zijn er verschillende primaire, secundaire en tertiaire bronnen geraadpleegd. Voor het praktijkonderzoek is er gebruik gemaakt van interviews, observaties, een informatief gesprek, een evaluatiegesprek, een vergelijking van de literatuur en er is gebruik gemaakt van een enquête.

Resultaten onderzoek:
Uit het onderzoek is gebleken dat de leerkrachten van basisschool de Kreek onbewust al volgens het opbrengstgericht werken werkten. Tevens bleek uit het onderzoek dat de leerkrachten bewuster moeten werken met het opbrengstgericht werken tijdens de muzieklessen. Er is gebleken dat de leerkrachten van de Kreek geïnteresseerd zijn in de handvatten die ze hebben gekregen voor de lessen. Tijdens het onderzoek bleek dat deze handvatten heel goed werken en dat ze makkelijk zijn om mee te werken.


Conclusie:
De conclusie van het onderzoek is, dat de muzieklessen in de bovenbouw op basisschool de Kreek zo ingericht moeten worden, dat ze volgens het opbrengstgericht werken verlopen. Dit kunnen de leerkrachten verwezenlijken door het veranderen en/ of verbeteren van enkele aspecten uit de muzieklessen. Deze aspecten zijn; het opstellen van doelen voor de leerlingen en zichzelf, achter de beginsituatie van de leerlingen aangaan, routes opstellen voor de komende les en de leerkrachten zouden uitgebreider moeten reflecteren op de lessen. Het gevolg hiervan is dat de les al meer volgens het opbrengstgericht werken verlopen. Dit hoeft natuurlijk niet alleen bij de muzieklessen met het domein zingen te zijn. De leerkrachten kunnen dit nu zelf toepassen bij de andere domeinen, binnen het vak muziek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersBasisschool De Kreek, Bergen op Zoom
Datum2013-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk