De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mobiliteit van mensen met een licht verstandelijke beperking stimuleren met als doel participatie te vergroten

praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar het stimuleren van mobiliteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking om zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie te vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mobiliteit van mensen met een licht verstandelijke beperking stimuleren met als doel participatie te vergroten

praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar het stimuleren van mobiliteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking om zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie te vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit MEE Zeeland, een onafhankelijke organisatie die cliënten met een beperking ondersteuning biedt, is de vraag gesteld of de methodieken die worden toegepast binnen het oplossingsgericht werken, de mobiliteit van mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen stimuleren, waardoor de participatie van deze doelgroep in de maatschappij bevorderd wordt.

MEE Zeeland geeft aan dat een groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking moeite heeft met participatie in de maatschappij omdat ze over te weinig kennis of zelfregie beschikken met betrekking tot mobiliteit. Het probleem hierbij is dat deze groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking niet deel kunnen nemen aan maatschappelijke participatie en de activiteiten die hierbij horen. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking lopen tegen dit probleem aan doordat ze afhankelijk zijn gemaakt van gearrangeerd speciaal vervoer zoals taxi’s. Hierdoor zijn ze ook niet gewend om hierin zelfstandigheid te ontwikkelen en blijft de afhankelijkheidspositie zich voortzetten. Een bijkomend probleem is het feit dat de overheid bezuinigingen aan het doorvoeren is waarbij de mogelijkheid van gearrangeerd vervoer in de vorm van taxi’s komt te vervallen. Hierdoor zijn mensen met een (licht) verstandelijke beperking niet in staat om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, omdat ze niet weten hoe ze daar kunnen komen. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling op gebieden zoals socialisatie en participatie, wat uiteindelijk kan leiden tot het verkeren in een sociaal isolement (Coolen, 2010)

Dit praktijkgericht kwalitatief onderzoek gaat over het stimuleren van mobiliteit, bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, door middel van het inzetten van het oplossingsgericht werken waarmee participatie het gewenste eindresultaat is. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “op welke manier kan oplossingsgericht werken binnen MEE Zeeland bijdragen aan het stimuleren van de mobiliteit van mensen met een licht verstandelijke beperking om zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie te bevorderen?” Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de volgende vier deelvragen opgesteld:
“Hoe krijgt het oplossingsgericht werken vorm binnen MEE Zeeland met betrekking tot mobiliteit?” “Wat hebben mensen met een licht verstandelijke beperking die mee doen aan een project binnen MEE Zeeland nodig om gestimuleerd te worden met betrekking tot mobiliteit?” “Hoe kunnen MEE Consulenten in samenwerking met vrijwilligers een bijdrage leveren aan het stimuleren van de mobiliteit van mensen met een licht verstandelijke beperking?” “Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking die mee doen aan een project binnen MEE Zeeland het oplossingsgericht werken van MEE Zeeland?”

Uit dit onderzoek blijkt dat het oplossingsgericht werken een bijdrage levert bij het stimuleren van mobiliteit binnen de doelgroep (licht) verstandelijk beperkten waarbij twee oplossingsgerichte methodieken benadrukt worden. Deze methodieken krijgen vorm binnen het project “MEE op weg” waarbij SoNeStra en empowerment als methodieken invulling geven en richtlijnen bieden binnen het project. Hoe dit tot uiting komt binnen het project en op wat voor wijze de deelnemer deze manier van werken ervaart, zal verder in het onderzoek aan de orde komen. Uit dit onderzoek blijkt dat de theorie en de praktijk overeen komen met elkaar. Uit dit onderzoek zijn er naar aanleiding van de conclusies een aantal aanbevelingen tot stand gekomen die MEE Zeeland en het project “MEE op weg” wellicht door kunnen voeren om de efficiëntie en resultaten te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersMEE Zeeland
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk