De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opkomstpercentage, kan dit hoger?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opkomstpercentage, kan dit hoger?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport behandelt het probleem rondom verzuim van studenten binnen het MultiMove programma binnen het Markiezaat College. Het Markiezaat College is onderdeel van ROC West-Brabant. Onder het ROC West-Brabant zitten verschillende colleges verspreid over heel West-Brabant. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de projectleider van MultiMove. De projectleider heeft aangegeven dat het verzuimpercentage binnen het MultiMove programma te hoog is. Een te hoog verzuimpercentage kan uiteindelijk leiden tot hoge sancties door het ministerie. Het probleem wat behandeld wordt in dit onderzoeksrapport is het lage opkomstpercentage van de studenten binnen het MultiMove programma. Uit dit probleem is uiteindelijk de centrale onderzoeksvraag gekomen:
‘Hoe zou het lessenprogramma van MultiMove gerealiseerd kunnen worden om zo het aanwezigheidspercentage van de studenten in schooljaar 2015-2016 zo hoog mogelijk te laten zijn?’

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van interviews om uiteindelijk antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag. Deze interviews zijn afgenomen bij studenten die het MultiMove programma volgen. In totaal zijn er vijftien interviews afgenomen, zeven hiervan bij studenten met een hoog verzuimpercentage en acht bij studenten met een laag verzuimpercentage. Deze interviews zijn opgenomen, letterlijk uitgetypt en verwerkt. Dit proces is terug te vinden in de resultaten.

Uit de resultaten zijn een aantal belangrijke punten gekomen over de redenen van het verzuim, de beïnvloedende factoren, de aansluiting bij de opleiding en de verandering van het MultiMove programma. De redenen van het verzuim zijn zeer verschillend. De afstand, geen zin en andere tijdsbesteding zijn de meest voorkomende redenen. Klasgenoten zijn een van de opvallende beïnvloedende factoren die uit de resultaten zijn gekomen. De meerderheid van de respondenten geven aan dat ze het MultiMove programma niet vinden aansluiten bij de opleiding. De respondenten geven dan wel aan dat de belangrijkste verandering aan het programma de tijd is.

Uiteindelijk is antwoord gegeven op de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is gegeven aan de hand van vier punten, namelijk draagvlak creëren, strak verzuimbeleid, tijd van de MultiMove activiteiten en de invulling van het MultiMove programma. Naar aanleiding van de verkregen informatie en antwoorden op de vragen zijn er uiteindelijk drie aanbevelingen gedaan, onder andere met betrekking tot het creëren van draagvlak, het verzuimbeleid en de invulling van het MultiMove programma

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnersMarkiezaat College, Bergen op Zoom
Datum2015-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk