De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderhoud aan comptabele meetsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderhoud aan comptabele meetsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2005 zijn de meetsystemen voor stikstofoxiden (NOX) bij Nuon Power Generation in gebruik genomen. Hieruit kwam de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre voldoet het onderhoudproces aan de emissiemeetapparatuur voor de stikstofoxiden (NOX) van de kolengestookte elektriciteitscentrale Hemweg 8 in Amsterdam aan de eisen van de stakeholders?
Vanuit een Programma van Eisen (PvE) is een Monitoringsprotocol (MP) voor het Nuon Power Generation cluster Amsterdam opgesteld, waarin het totale proces beschreven staat. Het MP verwijst naar de NEN14181 (de kwaliteitsborging van de meetinstallatie), waarin twee werkprocessen af te leiden zijn. Als eerste het proces voor de jaarlijkse (AST) en drie jaarlijkse controle (QAL2) van de meetapparatuur met een parallelmeting door een geaccrediteerd meetbedrijf. Ten tweede een proces voor het planmatig onderhoud (QAL3). De hier genoemde werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.
Nuon gebruikt het programma SAP. Voor zowel QAL2 als QAL3 activiteiten worden door dit systeem vanuit "Maintenanceplannen", "M4" werkopdrachten gegenereerd. De werkopdrachten voor de QAL3 werkzaamheden worden in de praktijk gebruikt, de informatie die terugkomt uit het onderhoud wordt in logboeken bijgehouden. De informatie vanuit het periodiek onderhoud naar SAP is minimaal. De QAL2 activiteiten worden vanuit het meerjarenplan van de Metering Specialist (MS) gepland en door hem zelf in opdracht gegeven. In de QAL2 meldingen is geen informatie terug te vinden over de bevindingen, deze informatie staat in het persoonlijke archief van de MS.
Nuon Power Generation heeft het Installatie Beheers Concept (IBC) als leidraad genomen voor diverse processen. Het IBC geeft aan dat de Installatiemanager (IM) het "waartoe/waarom"en de Maintenance Engineer (ME) het "wat en wanneer" aan moeten geven.De verstrekking van de werkopdrachten voor het periodiek onderhoud is een statisch geheel, het is één keer op papier gezet en zo is het gebleven. Er is geen onderhoudtemplate van de meetinstallaties.
In een eerste opzet van een onderhoudtemplate en het analyseren van de historie is een besparingspotentieel van € 5000,- per meting/ per jaar gevonden .
Door alle bevindingen in een variant van de Lean 5W+1H matrix te zetten, komt er overzicht. Door deze in te vullen in een Ishikawa diagram lijkt het aannemelijk dat de oorzaak van de bevindingen ligt in de mens en aan de methode kant. Anders gezegd, de kwaliteitscirkels zijn niet gesloten en het proces wordt niet gecontroleerd.
De NEa heeft voor de controle door een verificateur (QAL2, AST) een verificatieprotocol opgesteld, als deze doorlopen wordt vallen de volgende zaken op die niet aantoonbaar zijn.
- Verslagen van onderhoudswerkzaamheden
- Het beheer van de documentatie
- Het opleidingsniveau van de onderhoudsmedewerkers
- Opleidingsplan
- Werkinstructies
- Scheiding van taken en verantwoordelijkheden.
Conclusie:
Het onderhoud van de emissiemeetapparatuur voor NOX dient te voldoen aan de wet en regelgeving in termen van tijdigheid, betrouwbaarheid, consistentie, kwaliteit, materialiteit en reproduceerbaarheid.
De onderhoudsfirma doet precies wat er gevraagd wordt, maar de kosten kunnen door gezamenlijke inspanningen wel lager. Het onderhoudproces voldoet niet aan het gestelde in de NEN14181, de mate van reproduceerbaarheid is te laag. De Licence to Operate is niet in gevaar.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersNuon Power Generation
Datum2008-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk