De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mekkagangers en het reizigersspreekuue

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mekkagangers en het reizigersspreekuue

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Tenminste 75% van de moslims die op bedevaart naar Mekka reizen nemen niet alle aanbevolen vaccinaties. Dit blijkt uit onderzoek verricht door GGD Amsterdam (2010).
Reizigersvoorlichters van GGD-IJsselland herkenden dit, Mekkagangers willen alleen de verplichte vaccinatie tegen meningitis en niet de andere aanbevolen vaccinaties (DTP, hepatitis A en buiktyfus). Het doel van dit onderzoek was inzicht verwerven in de beleving van Mekkagangers tijdens het reizigersspreekuur bij GGD-IJsselland voor de Hadj periode in 2011. Om vervolgens met de opgedane kennis aanbevelingen te formuleren waarmee meer reizigers uit deze doelgroep bereikt worden voor de aanbevolen vaccinaties. De centrale vraag is; 'Hoe ervaren Mekkagangers die in 2011 voorde Hadj of Umrah naar Mekka gaan het reizigersspreekuur van GGD IJsselland?'
Methoden: Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van vijf semigestructureerde interviews met Mekkagangers en twee observaties tijdens het spreekuur.
Resultaten: De resultaten zijn onder te verdelen in vier kernthema's, te weten: verwachtingen, beweegredenen vaccinatie keuze, vaccinatiekeuze moment en de voorlichting. Over het algemeen waren de Mekkagangers positief over deze kernthema's. Een enkeling had geen goede ervaring bij de GGD. Hierbij ging het hoofdzakelijk over de benadering, deze was te zakelijk en de manier waarop het spreekuur verliep werd meer als verkooppraatje ervaren. Beweegredenen m.b.t. de vaccinatiekeuze hebben voornamelijk te maken met de kosten/baten, kennis, benadering, tijd, groepsdruk en de taalbarrière.
Discussie: Er is gekeken naar wat de resultaten van dit onderzoek betekenen voor de praktijk. Enerzijds is het prima dat Mekkagangers tevreden zijn, anderzijds moet er gekeken worden naar de mogelijke gevolgen; hebben de Mekkagangers daadwerkelijk wat aan de voorlichting gehad. Want alleen als Mekkagangers de voorlichting begrijpen, kan een goed afgewogen keuze gemaakt worden met betrekking tot de vaccinaties en kunnen ze de voorlichting tijdens hun reis toepassen. Als er dan wordt vergeleken met de literatuurstudie, waaruit blijkt dat er nog steeds overdraagbare ziekten voorkomen in Saoedi-Arabië, is het uiteindelijk belangrijker dat de Mekkaganger de voorlichting begrepen heeft. Dit komt overeen met de doelstelling van de Reizigersafdeling van GGD IJsselland.
Conclusie: De beleving van de meeste Mekkagangers is positief. Zij gaan voor hun eigen gevoel goed voorbereid op reis en zijn blij met het vaccinatieadvies over meer dan één vaccinatie. Ook zijn er een aantal kritiek punten genoemd. Een enkeling had meer van de GGD verwacht en omschrijft het consult als zakelijk en onpersoonlijk. De korte tijd werd als beperking gezien om een goed afgewogen keuze te maken met betrekking tot de vaccinatiekeuze. Verder werd duidelijk dat er te veel (algemene) informatie gegeven werd. Door de hoeveelheid werd het niet gelezen en gebruikt tijdens het verblijf in Mekka.
Aanbevelingen: Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de voorbereiding aan het consult, de taalbarrière en de voorlichting. Door informatie vooraf aan het consult op te sturen, kan de Mekkaganger zich beter voorbereiden op het consult. De informatie kan beknopter worden meegegeven en worden vertaald in het Turks en Arabisch.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersGGD IJsselland
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk