De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar welk didactisch hulpmiddel geschikter is voor het langetermijngeheugen van een leerling van groep 2 van basisschool de Borghoek: Spraak of beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar welk didactisch hulpmiddel geschikter is voor het langetermijngeheugen van een leerling van groep 2 van basisschool de Borghoek: Spraak of beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek was de vraag van Basisschool de Borghoek om te onderzoeken in hoeverre voor het langetermijngeheugen van een kind uit groep 2 de digitale middelen effectief zijn. Zou het voor deze school wat waard zijn om te investeren in digitale hulpmiddelen? Dit onderzoek ging achterhalen met welk hulpmiddel leerlingen uit groep 2 van basisschool de Borghoek meer informatie kunnen onthouden (na verschillende termijnen), door middel van spraak (luisteren naar de leerkracht) of beeld (kijken naar een beeldscherm). Dat was ook de hoofdvraag van dit onderzoek. De deelvragen van dit onderzoek waren:
1. Hoeveel vragen beantwoorden de leerlingen uit groep 2 van basisschool de Borghoek gemiddeld goed over verhaal 1, dat werd vertoond via beeld, na de les, na een dag, na een week en na een maand?
2. Hoeveel vragen beantwoorden de leerlingen uit groep 2 van basisschool de Borghoek gemiddeld goed over verhaal 1, dat werd vertoond via spraak, na de les, na een dag, na een week en na een maand?
3. Hoeveel vragen beantwoorden de leerlingen uit groep 2 van basisschool de Borghoek gemiddeld goed over verhaal 2, dat werd vertoond via beeld, na de les, na een dag, na een week en na een maand?
4. Hoeveel vragen beantwoorden de leerlingen uit groep 2 van basisschool de Borghoek gemiddeld goed over verhaal 2, dat werd vertoond via spraak, na de les, na een dag, na een week en na een maand?

Het soort onderzoek is kwantitatief, omdat dit onderzoek werkte met vaste vragen en naar aanleiding van deze vragen uit cijfers moest blijken wat de resultaten zouden zijn. Het type onderzoek is explorerend/verkennend, want dit onderzoek gebruikte gerichte vragen waar vooraf over was nagedacht. Het onderzoeksontwerp is een zuiver experiment, omdat er sprake was van een onafhankelijke variabele die gemanipuleerd werd: Een didactisch middel. En een afhankelijke of effectvariabele: Het geheugen van een groep 2 kind. De onderzoekseenheden waren alle 32 kinderen van groep 2 op basisschool de Borghoek. De helft kreeg een verhaal aangeboden via beeld en de andere helft via spraak. De resultaten van verhaal 1 en verhaal 2 kwamen goed overeen met elkaar.
Het verschil tussen beeld en spraak was steeds weinig (Figuur 1). Sterker nog: Het verschil was niet significant (niet betekenisvol). Dat zou kunnen komen doordat allebei de didactische hulpmiddelen even effectief zijn voor het langetermijngeheugen. De taalontwikkeling zou dus inderdaad in volle gang kunnen zijn naast het beelddenken wat de kleuter al deed vanaf de geboorte. Dus de kinderen van groep 2 onthouden in het langetermijngeheugen evenveel informatie van een verhaal via spraak als via digitale beelden. Daarom is het aanbevolen om niet extra te gaan investeren in digitale middelen voor groep 2. Andere didactische hulpmiddelen werken blijkbaar ook nog goed. Een andere aanbeveling is om verder onderzoek te gaan doen naar verschillen tussen andere didactische hulpmiddelen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersBasisschool de Borghoek, Bergen Op Zoom
Datum2015-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk