De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verkeersproblematiek kern Tholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verkeersproblematiek kern Tholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De kern Tholen is een stad in de gemeente Tholen ten noordoosten in de provincie Zeeland. Ten oosten van de kern bevindt zich het Schelde- Rijnkanaal welke de grens vormt met de provincie Noord Brabant met ten oosten van dit kanaal de stad Bergen Op Zoom. Dit rapport gaat in op verkeersproblematiek van de kern Tholen. Er wordt een advies uitgesproken over de in het Masterplan Tholen gestelde voltooiing van de binnenring met derde ontsluiting om de verkeersproblematiek op te lossen. In opdracht van de gemeente Tholen is dit adviesrapport opgesteld.

De kern wordt hoofdzakelijk oostelijk en westelijk ontsloten op de N286. De westelijke ontsluiting vormt de verbinding naar zuidwest Zeeland. De oostelijke ontsluiting vormt de verbinding met Bergen Op Zoom en Randstad. De bebouwing situeert zich voornamelijk nabij de oostelijke ontsluiting. En door het grote aanbod aan werkgelegenheid in Bergen Op Zoom en Randstad, wordt de westelijke ontsluiting nauwelijks gebruikt. Dus het verkeer maakt massaal gebruik van de oostelijke ontsluiting. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Grindweg, welke de verbinding vormt met de westelijke ontsluiting, te hoog. Deze overschrijdt de in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan gestelde norm van 7000 motorvoertuigen per etmaal. Doordat de kern de komende jaren onderhavig is aan ruimtelijke ontwikkelen, zal de verkeersintensiteit binnen de kern groeien.

In de huidige situatie staat de bereikbaarheid van de kern onder druk. Tevens doen zich problemen voor op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rond de Grindweg. Door de ruimtelijke ontwikkelingen zal in het jaar 2020 de Grindweg, de gestelde norm met 9050 motorvoertuigen per etmaal overschrijden. Daar komt bij dat de Ten Ankerweg diezelfde norm met 5200 motorvoertuigen zal overschrijden. De bereikbaarheid van de kern komt hierdoor verder onder druk te staan. Tevens zal de leefbaarheid rond de Grindweg en Ten Ankerweg verslechteren.

Vervolgens zijn er drie varianten uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de in het Gemeentelijk Verveer- en Vervoersplan gestelde norm van 7000 motorvoertuigen per etmaal niet haalbaar is. Tevens wordt de betreffende norm ook in twijfel getrokken of deze niet te laag is vastgesteld. Met het gestelde ontwerp zal de leefbaarheid rond de Ten ankerweg achteruit gaan, maar minder dan zonder de voltooiing van de binnenring met 3e ontsluiting. De leefbaarheid op de Grindweg wordt ten opzichte van de huidige situatie iets verbeterd. Dus ook ten opzichte van de verwachte situatie zonder de voltooiing van de binnenring met 3e ontsluiting. De verkeersveiligheid valt af te wachten maar er wordt verwacht dat deze ten opzichte van de huidige situatie ongeveer hetzelfde zal blijven.

De nieuwe weg ter voltooiing van de binnenring is ontworpen als een evenwichtsconstructie door een zettinggevoelig ondergrond. Deze weg wordt op één oor gelegd als afschot met aan één zijde een fietspad en een voetpad. Dit in verband met waterberging op straat. De riolering is gedimensioneerd om een bui 9 te kunnen verwerken. Als end of pipe maatregel is een zandfilter voorzien waarbij het water geloosd wordt op openwater. De 3e ontsluiting is ontworpen als een enkelstrooksrotonde.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerGemeente Tholen
Datum2011-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk