De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenmanszaak of Besloten Vennootschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eenmanszaak of Besloten Vennootschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De probleemstelling:
Voor een accountantskantoor is het van groot belang om een goed advies te kunnen geven ten behoeve van de omzetting van een eenmanszaak naar een BV. Om een goed advies te kunnen geven heeft Rijkse behoefte aan een Quick scan model, welke juridisch en fiscaal beoordeeld of het aantrekkelijk is om de eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Om een Quick scan model te ontwerpen zal er onderzoek worden gedaan naar de criteria welke bepalend zijn voor het omzetten van een eenmanszaak naar een BV. Tevens zal onderzocht worden hoe deze criteria in een quick scan model kunnen worden verwerkt.

Doelstelling:
Het uitbreiden van de adviespraktijk van Rijkse ten aanzien van de omzetting van een eenmanszaak naar een BV door middel van het ontwerpen van een quick scan model.

De centrale vraag:
Welke criteria zijn bepalend voor het omzetten van een eenmanszaak naar een BV en hoe kunnen deze criteria in een quick scan model worden verwerkt?
Deelvragen:
1- Wat is het verschil tussen de eenmanszaak en de Besloten Vennootschap?
2- Welke veranderingen zijn er doorgevoerd in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting per 1 januari 2013?
3- Welke veranderingen zijn er doorgevoerd in het BV-recht per 1 oktober 2012?
4- Welke juridische aspecten zijn van belang bij omzetting naar een BV?
5- Welke fiscale aspecten zijn van belang bij omzetting naar een BV?
6- Welke andere aspecten zijn van belang bij omzetting naar een BV?
7- Aan welke vereisten moet een quick scan voldoen?
8- Bij welk winstniveau is omzetting naar een BV aantrekkelijk?

Onderzoeksmethode:
Het onderzoek is verricht door middel van deskresearch en kwalitatief onderzoek. De deelvragen 1 tot en met 6 zijn theoretisch van aard, door middel van deskresearch zijn deze deelvragen beantwoord.

Deelvraag 7 is beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek. Door middel van interviews zijn de eisen geïnventariseerd die de toekomstige gebruikers aan het quick scan model stellen.

Conclusie:
Er zijn twee criteria die een grote rol spelen bij de beslissing of een eenmanszaak omgezet kan worden in een BV: de aansprakelijkheid en het winstniveau.

De aansprakelijkheid in een BV is beperkter dan een eenmanszaak. Echter wanneer er al contracten aangegaan zijn alvorens de overstap van een eenmanszaak naar een BV gemaakt te hebben, blijft de DGA aansprakelijk voor de contracten die al aangegaan zijn in de eenmanszaak. De aansprakelijkheid is een criterium dat niet meetbaar is, de ondernemer zal ten allen tijde zelf moeten beslissen in hoeverre hij risico wil lopen met betrekking tot bepaalde contracten en risico's.

In 2013 zijn bij een winst van € 66.420,- de fiscale lasten precies gelijk bij een eenmanszaak en een BV wanneer er geen dividend uitgekeerd wordt. Wordt er wel dividend uitgekeerd, dan zullen de fiscale lasten precies gelijk zijn bij een winst van € 173.909,-.
Het winstniveau waarbij omzetting van een eenmanszaak naar een BV fiscaal én financieel gezien aantrekkelijk wordt is € 175.000,-, zo zijn de extra kosten van de BV ook meegenomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersRijkse & Zwemer Accountants, Serooskerke
Datum2014-03-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk