De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jobcoaching onder de loep

kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van arbeidsbeperkten in het reguliere werkveld en hun werkgevers op het gebied van jobcoaching

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jobcoaching onder de loep

kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van arbeidsbeperkten in het reguliere werkveld en hun werkgevers op het gebied van jobcoaching

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de doelgroep die gevormd wordt door mensen binnen de Wet sociale werkvoorziening (WSW) die met begeleiding van een jobcoach van Orionis Walcheren werkzaam zijn bij een regulier bedrijf. Mensen met een WSW-indicatie zijn vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat om onder aangepaste omstandigheden te werken. In het onderzoeksrapport worden mensen die tot deze doelgroep behoren ‘medewerkers’ genoemd.
De taak van de jobcoaches van Orionis Walcheren is om medewerkers precies die hoeveelheid jobcoaching te bieden die ervoor zorgt dat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren op een reguliere werkplek en daarbij niet uitvallen vanwege hun beperking(en). In de huidige situatie handelen jobcoaches voornamelijk ad hoc wanneer zich problemen voordoen in een situatie met een medewerker, waardoor het bevorderen van de zelfredzaamheid van de medewerkers in het geding komt. De opdracht voor dit onderzoek is dan ook gegeven omdat er behoefte is aan criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald hoeveel begeleiding een medewerker nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de werkplek, zodat risico’s op uitval zoveel mogelijk worden beperkt.
In het onderzoek staat daarom de vraag centraal op welke manier de jobcoaches hun caseload kunnen categoriseren, ofwel hoe zij kunnen bepalen wat de begeleidingsbehoeften van hun medewerkers zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een literatuuronderzoek gedaan waarin theorieën over onder andere methoden binnen jobcoaching en ervaringen van medewerkers binnen andere bedrijven zijn betrokken. Vervolgens is er praktijkonderzoek gedaan door middel van interviews onder twee respondentgroepen. Er zijn zes medewerkers uit de caseload van de drie jobcoaches geïnterviewd. Daarnaast zijn de werkgevers van deze medewerkers geïnterviewd. Hiervoor is gekozen omdat ook de werkgevers volgens de taakstelling van de jobcoach onderdeel uitmaken van de begeleiding die de jobcoach biedt. Beide respondentgroepen zijn bevraagd op dezelfde onderwerpen, waarin ervaringen, verwachtingen en behoeften centraal stonden. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn vervolgens vergeleken met de bevindingen uit het literatuuronderzoek en geïnterpreteerd.
Deze analyse heeft geleid tot de conclusie dat de mate van begeleiding per situatie zowel vooraf als tussentijds moet worden vastgesteld. Het soort medewerker en het soort werkgever zijn hierbij bepalende factoren. Bij de medewerker zijn zelfoplossend vermogen en motivatie belangrijke factoren en een coachende werkgever neemt werk van de jobcoach uit handen. In elk geval dient de jobcoach rekening te houden met de verwachtingen en behoeften van beide partijen. Daarnaast behoren enkele zaken standaard in het pakket van jobcoaching thuis, zoals het beschikbaar zijn voor vragen over praktische zaken en het geven van informatie over de functieverdeling binnen Orionis Walcheren. Ook het informeren van de werkgever over de omgang met de medewerker en diens beperkingen behoort tot dit pakket. Tot slot is geconcludeerd dat jobcoaches gebruik kunnen maken van de capaciteiten van de werkgever in het begeleiden van de medewerker op de werkvloer. Ook dit kunnen zij meenemen in het categoriseren van hun caseload naar mate van begeleidingsbehoefte. Zo kunnen afbreukrisico’s tot een minimum worden beperkt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerOrionis Walcheren
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk