De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg terug naar de maatschappij

een kwalitatief onderzoek naar bevordering van de re-integratie van cliënten uit de Maatschappelijke Opvang Het Witte Huis in Vlissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De weg terug naar de maatschappij

een kwalitatief onderzoek naar bevordering van de re-integratie van cliënten uit de Maatschappelijke Opvang Het Witte Huis in Vlissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie is er onderzoek gedaan naar hoe de re-integratie van cliënten uit de Maatschappelijke Opvang Het Witte Huis in Vlissingen bevorderd kan worden. De Maatschappelijke Opvang Zeeland (MOZ) is onderdeel van Stichting Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het Witte Huis biedt zorg en ondersteuning aan dak- en thuisloze personen van 18 jaar en ouder, die op één of andere manier geen dak meer boven het hoofd hebben. In de deelvragen is duidelijk geworden dat de samenwerking tussen Het Witte Huis en Woonbegeleiding Ambulant (WBA), welke beide onderdeel zijn van Stichting Emergis, ook onderdeel is geweest van het onderzoek. WBA biedt begeleiding aan personen die op meerdere levensgebieden tijdelijk ondersteuning nodig hebben met betrekking tot wonen, wat gegeven wordt in de eigen thuissituatie van de cliënt. De cliënten binnen de doelgroep van Het Witte Huis hebben meestal problemen op meerdere levensgebieden en zijn (nog) niet in staat zelfstandig te wonen. Het probleem is dat cliënten terugvallen in oude patronen en zich weer opnieuw aanmelden bij de nachtvang van Het Witte Huis. Mede door alle veranderingen in de zorg en door de verkorte verblijfsduur van een jaar die vanuit de Gemeente Vlissingen is gesteld voor Het Witte Huis, heeft dit voor onwetendheid gezorgd bij zowel cliënten als professionals. Misschien zal het niet voor iedere cliënt haalbaar zijn om binnen een jaar weer volledig zelfstandig te wonen, waarbij WBA dan weer een belangrijk factor in zou kunnen zijn. Vanuit de instelling is de vraag gekomen hoe de re-integratie van cliënten bevorderd kan worden en de recidive te beperken.

Het onderwerp van dit onderzoek is relevant voor Social Work omdat het mogelijk nieuwe inzichten en handvatten heeft gegeven om de re-integratie van cliënten te verbeteren en om de samenwerking van Het Witte Huis met WBA te verbeteren. Het doel van dit onderzoek was bevordering van de re-integratie van cliënten uit de Maatschappelijke Opvang Het Witte Huis en verbetering van de samenwerking tussen Het Witte Huis en Woonbegeleiding Ambulant. Dit onderzoek is gebaseerd op een afstudeeropdracht van de HZ University of Applied Sciences voor het behalen van de HBO opleiding Social Work.

Dit onderzoek is kwalitatief van aard geweest, omdat de ervaringen en belevingen van de cliënten en professionals onderzocht zijn. Het ontwerp van het onderzoek was een survey-onderzoek, omdat een deel van de onderzoekspopulatie binnen de maatschappelijke opvang heeft deelgenomen aan het onderzoek. Voorafgaand aan het veldwerk is er over het onderwerp een literatuuronderzoek gedaan. Uit het literatuuronderzoek zijn topics naar voren gekomen die leidend zijn geweest binnen het praktijkonderzoek.

Uit de resultaten bleek dat er vanuit de cliënten en de werkers meer behoefte bestond om binnen de begeleiding meer in te steken op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Een eerste aanbeveling is dus om de praktische vaardigheden meer in de begeleiding op te nemen en dus meer uit te gaan van de eigen kracht van de cliënten. Er werd een andere manier van werken gevraagd, waarbij werkers de gedachtegang hadden om het Herstelwerk en/of Krachtwerk in de begeleiding toe te passen. Daarom is een tweede aanbeveling om te kijken welke methodiek passend is en het beste aansluit bij de doelgroep en deze te gaan toepassen binnen de begeleiding. Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking tussen Het Witte Huis en Woonbegeleiding Ambulant verbeterd kan worden, voornamelijk in de optiek van de werkers. Deze verbetering zou vooral kunnen plaatsvinden met betrekking tot de communicatie met elkaar en een betere afstemming van de werkwijze. Een laatste aanbeveling is ook om met elkaar in gesprek te gaan om de werkprocessen en de werkwijze meer op elkaar af te stemmen om op die manier het proces van doorstroom en nazorg te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersWitte Huis, Vlissingen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk