De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kanteling van het maatschappelijk werk door middel van de sociale netwerkstrategie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kanteling van het maatschappelijk werk door middel van de sociale netwerkstrategie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor Traverse, Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit onderzoek heeft als onderwerp ‘’de kanteling van het maatschappelijk werk door middel van de sociale netwerkstrategie’’. De kanteling is een nieuwe manier van werken binnen de WMO. Voor Traverse is het niet duidelijk of de sociale netwerkstrategie een juiste manier is om de kanteling vorm te geven. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen wat de behoeften en meningen zijn van de cliënten en maatschappelijk werkers ten aanzien van de huidige werkwijze en van de sociale netwerkstrategie. De hoofdvraag van dit onderzoek is ‘’Op welke wijze kan Traverse de sociale netwerkstrategie inpassen binnen de huidige werkwijze om de kanteling van het maatschappelijk werk vorm te geven?’’. De deelvragen die hierbij horen, zijn: ‘’Wat vinden de cliënten van Traverse van de huidige hulpverlening?’’, ‘’Wat vinden de maatschappelijk werkers van Traverse van de huidige werkwijze?’’, ‘’Wat zijn de behoeften van de cliënten van Traverse bij het betrekken van hun eigen netwerk bij het probleem?’’, ‘’Wat zijn de behoeften van de maatschappelijk werkers van Traverse bij het gebruiken van de sociale netwerkstrategie?’’.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de cliënten en de maatschappelijk werkers van Traverse positief zijn over de huidige werkwijze. Hierbij wordt het oplossingsgericht werken benoemd als een prettige manier van werken omdat het uitgaat van dat de cliënt zijn eigen oplossing kan bedenken. De cliënten vinden het fijn dat de hulpverlening leerzaam is. De cliënten en de maatschappelijk werkers staan positief tegenover het bevorderen van de zelfredzaamheid. Dat is het uitgangspunt van oplossingsgericht werken maar ook van de sociale netwerkstrategie. De cliënten staan negatief tegenover het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening. De voornaamste reden hiervoor is schaamte. De maatschappelijk werkers staan wel positief tegenover de inzet van het netwerk. De behoeften die de maatschappelijk werkers hebben, zijn scholing en richtlijnen vanuit de instelling met daarin het doel. Daarnaast is er nog de behoefte om met collega’s ervaringen uit te wisselen omtrent de sociale netwerkstrategie en is er de behoefte om ruimte te krijgen vanuit de instelling om met de sociale netwerkstrategie in de praktijk te oefenen.

De aanbevelingen die worden gedaan, zijn scholing voor de maatschappelijk werkers, richtlijnen vanuit de instelling, motiveren van cliënten en vervolgonderzoek. De scholing over de sociale netwerkstrategie zal gecombineerd zijn met het leren van elkaar en ervaringen uitwisselen. Met de richtlijnen wordt bedoeld dat de instelling duidelijk maakt wat het doel is en wat er van de maatschappelijk werkers wordt verwacht. Motiveren van cliënten is nodig omdat nu blijkt dat de cliënten nog niet openstaan voor het betrekken van het netwerk. Hierbij hoort ook informatie verschaffen aan cliënten over de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn. Als laatste een vervolgonderzoek. Het thema van het vervolgonderzoek is hoe het netwerk vergroot kan worden bij mensen die in een sociaal isolement zitten. In dit onderzoek is een aantal keer naar voren gekomen dat het netwerk vergroot kan worden bij mensen die eenzaam zijn. Om te weten op welke manier dit gedaan kan worden, is een vervolgonderzoek nodig.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerTraverse
Datum2014-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk