De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aankoopintentie in de online Retailmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aankoopintentie in de online Retailmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ritel.nl en had als doel om de invloed van de verschillende dimensies van E-service op de online aankoopintentie in kaart te brengen. Hieruit konden aanbevelingen ontwikkeld worden welke mogelijk tot veranderingen of aanpassingen ter bevordering van de conversie kunnen leiden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde dan ook: ‘' Welke variabelen beïnvloeden de online aankoopintentie van de bezoekers van Ritel.nl?’’
De keuze voor de variabelen met betrekking tot E-service is tot stand gekomen uit een onderzoek van Suryandari & Paswan (2013). Dit onderzoek bracht, op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken, vijf dimensies naar voren die mogelijk van invloed waren op de online en offline aankoopintentie. Deze vijf dimensies luiden: waargenomen waarde, vertrouwen, interface, empathie en offline aanwezigheid. Deze dimensies zijn gehanteerd in dit onderzoek als zijnde van mogelijke invloed op de online aankoopintentie.
Ruim 4600 personen hebben in april 2014 per e-mail een online vragenlijst ontvangen met daarin stellingen over deze vijf dimensies en drie demografische vragen. Nadat een herhalingsmail was verzonden zijn er uiteindelijk 270 reacties ontvangen. De resultaten hiervan zijn vervolgens geanalyseerd middels grafische illustraties en het statistische programma SmartPLS, wat verbanden kan aantonen tussen diverse variabelen.
Vanuit de resultaten kwam naar voren dat de respondenten bij de dimensies waargenomen waarde, vertrouwen en interface voornamelijk kiezen voor de twee meest positieve antwoorden. Bij de variabele empathie nam het aantal neutrale en negatieve antwoorden licht toe. De offline aanwezigheid is een sterk schommelende variabele doordat de webshop een landelijke spreiding heeft qua bezoekers en de vestigingen alleen in zuidwest-Nederland te vinden zijn. Dit resulteerde in het feit dat over deze dimensie geen betrouwbare uitspraken konden worden gedaan.
Bij de analyse van de verschillende dimensies middels SmartPLS kwam naar voren dat betrouwbaarheid en empathie de twee variabelen waren die het meeste invloed hadden op de online aankoopintentie van de bezoekers van Ritel.nl. Dit is opvallend te noemen omdat in het onderzoek van Suryandari & Paswan (2013) de variabelen waargenomen waarde en offline aanwezigheid juist van invloed waren op de online aankoopintentie. Daarnaast kwam uit de analyse naar voren dat de demografische waarde aankoopfrequentie invloed had op de online aankoopintentie.
Vanuit de analyse zijn drie aanbevelingen opgesteld ter bevordering van de E-service van ritel.nl, deze aanbevelingen leiden mogelijk tot een verhoging van de conversie. De eerste aanbeveling omvat een live-chatfunctie, wat volgens onderzoek leidt tot een hogere conversie en vroegtijdig uitschakelen van fouten en pijnpunten op de website. De tweede aanbeveling heeft betrekking op optimalisatie van de bestelprocedure, zodat het voor de bezoekers duidelijker is wat er gebeurd en wat er na bestelling van een abonnement van de klant verwacht wordt. Tot slot behandelt de derde aanbeveling een toevoeging van een thuiswinkel waarborg keurmerk, dit leidt volgens diverse onderzoeken tot een toename in vertrouwen en uiteindelijk ook tot een toename in verkoop.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerShopbox BV / Ritel.nl
Datum2014-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk