De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kritisch vaccineren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kritisch vaccineren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het RIVM wil de vaccinatiegraad in Nederland zo hoog mogelijk houden en heeft daarvoor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontwikkeld. Echter wordt steeds vaker door ouders besloten kritisch te vaccineren. Onder kritisch vaccineren wordt verstaan het afvragen van noodzaak, veiligheid en nut van vaccinaties alvorens over te gaan tot de keuze van wel of niet vaccineren. Deze trend heeft tot gevolg dat een steeds groter deel ouders besluit afwijkend of helemaal niet deel te nemen aan het RVP. Als hoofdvraag voor dit onderzoek is geformuleerd: Welke overwegingen hebben ouders om hun kinderen niet volgens de geldende richtlijnen van het RIVM te laten vaccineren?
Methode
Bij dit kwantitatieve onderzoek werd gebruik gemaakt van een online enquête. Deze is via verschillende vaccin-kritische sites en nieuwsbrieven verspreid. Op deze manier zijn 513 Nederlandse respondenten die kritisch zijn over het onderwerp vaccineren geworven. De gegevens die via de enquête zijn verzameld zijn verwerkt met behulp van SPSS 22.0. Bij het verwerken van de gegevens is het onderscheid gemaakt in ouders die afwijkend (niet, later of deels) en ouders die wel volgens het RVP hebben besloten te vaccineren. De enquête is ontworpen aan de hand van onderwerpen die ook terug komen in het GVO-model.
Resultaten
De uitspraak waar ouders aangaven het meest eens over te zijn is dat er te weinig objectieve kennis wordt aangeboden. Bronnen die het gedrag beïnvloeden zijn voornamelijk wetenschappelijke bronnen (16,77%) en de NVKP (11,24%). De keuze wordt door 16,77% van de ouders intuïtief gemaakt. Voorlichting willen ouders voornamelijk ontvangen van een arts (56,14%). Daarvan gaf 29,78% aan het liefst een in vaccinaties gespecialiseerd arts te spreken. Onafhankelijke gezondheidsmedewerkers worden ook regelmatig aangegeven als gewenste voorlichtingsverstrekkers (11,27%). Van de afwijkende prikkers staat 75,7% open voor een gesprek met een gezondheidsmedewerker en slechts 10,2% van de respondenten geeft aan hun zorgen niet bij de gezondheidsmedewerker te willen uiten. De overige respondenten staan hier wel voor open.
Conclusie
Vele verschillende overwegingen en bronnen spelen een rol in de besluitvorming van ouders. Het gebrek aan objectieve informatie is een belangrijke factor. De informatie van de farmaceutische industrie en de overheid wordt als onjuist of onvolledig ervaren. Afwijkend vaccinerende ouders hebben het gevoel dat hun kinderen meer vaccinaties krijgen dan goed voor hen is en twijfelen aan de veiligheid van vaccins. Wanneer het RIVM de vaccinatiegraad wil verhogen kunnen zij ouders die aangeven afwijkend te vaccineren benaderen door een gesprek met een gespecialiseerd arts of onafhankelijk gezondheidsmedewerker aan te bieden. Het is van belang dat er nog meer onderzoek gedaan wordt naar de gespreksvoering met ouders die afwijkend vaccineren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk