De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek naar de toestand van de nutriënten stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei.

De reden voor dit onderzoek is de Kaderrichtlijn Water, welke zich richt op het beheer van alle wateren om deze veilig te stellen voor de komende generaties, die door de grote en toenemende belasting van de waterbronnen het steeds moeilijker zouden hebben om schoon drinkwater te krijgen

Er is onderzoek gedaan naar de huidige situatie, met behulp van de normen van de KRW en de 4e nota waterhuishouding (MTR), door middel van een meetpuntanalyse voor de periode 2004 t/m 2006 van het routinematig meetnet.
De resultaten laten zien dat 52,3% van de waterlopen voldoen aan de KRW-norm voor stikstof van 4,0 mg/l, 22,7% voldoet aan de KRW-norm voor fosfaat van 0,14 mg/l en 14,5% van de waterlopen voldoet aan beide normen. Voor de 4e nota waterhuishouding, die ook is gebruikt in dit onderzoek, zijn deze percentages afwijkend door een andere normhantering.
MTR fosfaat (0,15 mg/l) 18,0%
MTR stikstof (2,2 mg/l) 26,2%
MTR beide 9,3%

Het tweede deel van het onderzoek gaat in op de trend van stikstof en fosfaat van de afgelopen 23 jaar voor fosfaat en 15 jaar voor stikstof. Hierbij is ook het gedeelte vanaf 1995 tot en met 2006, voor beide nutriënten, apart benaderd. De resultaten van de trendanalyse zijn vrij constant. Het overgrote deel laat een daling zien al dan niet significant.
Het grootste verschil zit hem in de analyse die gemaakt is tussen 1995 en 2006 voor fosfaat en de analyse van de volledige meetperiode. Deze laatste geeft aan dat fosfaat vrijwel geen verandering laat zien, op de Eeuwselse loop na die net een sterke daling laat zien terwijl voor de langere periode er voor acht waterlopen een licht negatieve trend zichtbaar is en één met een sterk negatieve trend (Swalm).
Voor stikstof zijn er zeven waterlopen die op de lange termijn wel een daling laten zien maar over de korte termijn net niet terwijl de rest licht negatief blijft.

Het derde en laatste deel is het in beeld brengen van de verschillende bronnen van stikstof en fosfaat en in welke mate deze aan het geheel bijdragen. Deze vrachten komen in de Maas en uiteindelijk in de Noordzee terecht waar het een belasting vormt, samen met alle andere vrachten van andere waterlopen.

Voor ieder onderdeel zijn er verschillende conclusies te trekken maar het belangrijkste feit is de overall conclusie die na het bestuderen van alle gegevens tot het volgende heeft geleid:
De kwaliteit van de waterlopen, zowel stilstaand als stromend, is de afgelopen jaren voor stikstof en fosfaat verbeterd, maar het voldoen aan de (werk)norm voor natuurlijke beken is niet voor alle waterlopen weggelegd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerWaterschap Peel en Maasvallei, Venlo
Datum2007-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk