De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Somalische vluchtelingen en arbeidsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Somalische vluchtelingen en arbeidsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit afstudeeronderzoek worden de ervaringen beschreven van Somalische inburgeraars met het volgen van een inburgeringstraject. Met een inburgeraar worden vluchtelingen bedoeld die een verblijfsvergunning hebben gekregen en volgens de Wet Inburgering verplicht zijn een inburgeringstraject te volgen na vestiging in een van de Walcherse gemeenten.
In de afgelopen jaren zijn er grote aantallen Somalische vluchtelingen naar Nederland gekomen, en daarmee ook op Walcheren. Een groot deel van deze Somalische vluchtelingen heeft op dit moment het inburgeringstraject doorlopen en afgerond maar blijven opvallend genoeg achter op het gebied van arbeidsparticipatie in vergelijking met andere groepen vluchtelingen. Dit onderzoek is tot stand gekomen om inzicht te verkrijgen in welke factoren binnen het inburgeringstraject van invloed zijn op de latere arbeidsparticipatie en zo deze groep gericht te kunnen ondersteunen door de problemen in een vroeger stadium te kunnen signaleren en aan te pakken. Dit gaat zowel om factoren binnen het inburgeringstraject als om persoonlijke factoren die van invloed kunnen zijn op de manier waarop de inburgeraar het traject kan doorlopen. Het onderzoek is kwalitatief van aard, het is gericht op een relatief klein aantal Somalische vluchtelingen. Wel is het doel van het onderzoek om aan de hand van de informatie die verkregen is vanuit deze kleine groep beter aan te kunnen sluiten bij de gehele groep en zo nodig werkwijzen en interventies aan te passen.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welke factoren binnen de inburgeringsperiode zijn van invloed op de arbeidsparticipatie van Somalische vluchtelingen op Walcheren na afronding van het inburgeringstraject?
De respondenten geven verschillende factoren aan die binnen de inburgeringsperiode van invloed geweest zijn op de arbeidsparticipatie. Als grootste belemmering komt naar voren het gebrek aan taallessen en onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Daarnaast speelt mee dat de meeste respondenten in het land van herkomst geen of weinig scholing hebben genoten. Ook traditionele rolverdelingen tussen mannen en vrouwen spelen een rol wat betreft de arbeidsparticipatie op dit moment. Het hebben van contacten met Nederlanders en het doel van vrijwilligerswerk hebben juist een positieve invloed op de respondenten omdat het ondersteunend is bij het leren van de Nederlandse taal en het ondersteunend is bij het begrijpen van de Nederlandse cultuur en gewoonten.
Uit het onderzoek komt naar voren dat Somalische inburgeraars gebaad zouden zijn bij het in een eerder stadium aanbieden van ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast kan er in een eerder stadium van de inburgering gewerkt worden aan de opbouw van het sociale netwerk door de focus van de maatschappelijke begeleiding te verleggen. Ook door meer gebruik te maken van de al bestaande mogelijkheden en projecten binnen VluchtelingenWerk kunnen Somalische vluchtelingen ondersteund worden op zoek naar werk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVluchtelingenwerk Zeeland, locatie Walcheren
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk