De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overgewicht bij peuters : de begeleiding die het consultatiebureau biedt aan ouders van peuters met overgewicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overgewicht bij peuters : de begeleiding die het consultatiebureau biedt aan ouders van peuters met overgewicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Overgewicht bij kinderen is een veelomvattend probleem. Steeds meer kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met overgewicht. Overgewicht bij kinderen kan vanaf de leeftijd van 2 jaar gesignaleerd worden. Hiertoe bestaat er een landelijk signaleringsprotocol. Na signalering bestaat er geen landelijk, evidence based of gevalideerd preventieprogramma. Afwachten tot een evidence based programma beschikbaar is, is geen mogelijkheid gezien de omvang en ernst van overgewicht bij kinderen. Daarom is er door Hirasing en anderen in 2005 een landelijk overbruggingsplan opgesteld met uit te voeren interventies. Ouders van kinderen met overgewicht kunnen aan de hand van dit overbruggingsplan begeleidt worden. Aan de hand hiervan werken wijkverpleegkundigen en consultatiebureau-artsen aan het overgewicht van het kind. Maar welke begeleiding hebben ouders van peuters in de leeftijd van 2-4 jaar met overgewicht ontvangen door wijkverpleegkundigen en consultatiebureau-artsen en hoe hebben zij deze begeleiding ervaren?

Methode
Voor dit onderzoek zijn 75 ouders benaderd van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met overgewicht. Er is geen onderscheid gemaakt in geslacht. De ouders zijn geïnformeerd over dit onderzoek door middel van een brief. Er was een vragenlijst opgesteld waarna de ouders telefonisch geënquêteerd werden. De vragen gingen over handelingen die uitgevoerd zouden moeten worden volgens het overbruggingsplan, ervaringen en belevingen van ouders en eventuele verbeterpunten. Vervolgens zijn de gegevens verwerkt en geanalyseerd met het programma SPSS 16.0.Resultaten
De respons op het onderzoek was 74 % (N = 56). Van de 56 geënquêteerde ouders heeft niemand een anamneselijst moeten invullen met vragen over overgewicht, het eet- en beweeggedrag van hun kind. Ook is bij geen enkel kind de middelomtrek gemeten, een begeleidingsschema opgesteld of een extra consult ingepland.
De begeleiding werd wel als goed ervaren. Gemiddeld gaven de ouders van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met overgewicht een zeven voor de begeleiding. Van de ouders gaf 28% aan dat er meer consulten ingepland zouden mogen worden en 22% gaf aan dat er meer duidelijkheid in overgewicht zou mogen komen. Ouders gaven hiermee aan dat ze behoefte hebben aan informatie over wanneer het nu precies overgewicht is.

Conclusies
Geconcludeerd wordt dat ouders van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met overgewicht die het consultatiebureau bezoeken van Allévo, niet begeleid worden volgens de richtlijnen van het overbruggingsplan. In het overbruggingsplan staat aangegeven dat er verschillende handelingen moeten plaatsvinden zoals het opmeten van de middelomtrek, het afnemen van een anamneselijst, het uitvoeren van extra consulten, het bespreken van gezonde voeding en het opstellen van een begeleidingsschema. Dit wordt echter niet allemaal uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en consultatiebureau-artsen.

Ondanks dat ouders van kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met overgewicht, niet begeleid worden volgens de richtlijnen, wordt de begeleiding wel als positief ervaren. Ook wordt er een verschil ervaren tussen wijkverpleegkundigen en consultatiebureau-artsen namelijk dat de consultatiebureau-arts soepeler is en de verpleegkundige meer betrokken is met de ouders. Er zijn verschillen in begeleiding tussen de verschillende kantoren. Maar deze verschillen zijn minimaal.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAllévo Jeugdgezondheidszorg, Goes
Datum2008-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk