De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dagbesteding van de CVA-revalidanten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dagbesteding van de CVA-revalidanten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze bachelorscriptie wordt onderzoek gedaan naar de dagbesteding van CVA-revalidanten. Binnen dit onderzoek staan twee vragen centraal. De eerste vraag luidt: "Wat is de dagbesteding van patiënten met een beroerte opgenomen op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis en hoe staat dit in relatie tot de multidisciplinaire behandeling en de specifieke rol van de verpleegkundige?" De tweede vraag is: "Wat is de verhouding tussen de Barthel index en de hoeveelheid aan therapeutische activiteiten?

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de hoeveelheid therapeutische en niet-therapeutische activiteiten, de sociale interactie en de locatie van deze activiteiten, gedurende een gemiddelde werkdag. Dit is van belang omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat taakgericht trainen van CVA-revalidanten in de chronische fase in de dagelijkse activiteiten effectief is voor functioneel herstel (Kwakkel et al., 2004).

De gebruikte methode is een cross-sectioneel observatieonderzoek. Bij de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van Behavioural Mapping en de Barthel index. Tevens zijn de demografische en medische gegevens van de patiënten via een vragenlijst afgenomen.

Bij dit onderzoek zijn 10 CVA-patiënten betrokken, welke waren opgenomen op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis Ter Valcke te Goes. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 75 jaar. De gemiddelde score van de Barthel-index was 12,4. Gemiddeld gezien wordt er 10% van de dag besteed aan therapeutische activiteiten. Het overige deel van de dag, 90%, wordt besteed aan niet-therapeutische activiteiten. De verpleegkundige besteed gemiddeld 7 minuten per dag aan therapeutische activiteiten. De patiënt is 52,3% van de dag alleen, zonder verder interactie.

De conclusie uit dit onderzoek is dat de geriatrische revalidatiepatiënt die een beroerte heeft doorgemaakt weinig therapeutische activiteiten heeft. De patiënt is de meeste tijd van de dag alleen en is passief. Het merendeel van de dag wordt doorgebracht door te liggen en/of te slapen, 26,2%.
Ten aanzien van de ADL-afhankelijkheid versus de therapeutische activiteiten is er geen logisch verband gevonden tussen de ADL-afhankelijkheid en de aangeboden therapeutische activiteiten.

De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van dit onderzoek zijn het vergroten van de populatie zodat de betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt vergroot. Daarnaast zou de asumption van één observatie staat garant voor 10 minuten veranderd moeten worden, daar er een te grote bias ontstaat wat aan de betrouwbaarheid van het onderzoek afdoet.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk