De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is het tijd voor verandering in de opvolging van zwangerschapsdiabetes?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is het tijd voor verandering in de opvolging van zwangerschapsdiabetes?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING: zwangerschapsdiabetes of gestationele diabetes mellitus (GDM) is een veel voorkomende ziekte tijdens de zwangerschap. Deze ziekte zal door de ongezonde leefstijl toenemen. De ziekte brengt risico’s voor moeder en kind met zich mee. Deze risico’s kunnen worden verminderd door een goede opvolging van GDM. De behandeling van GDM bestaat uit het reguleren van de bloedglucose waarde met een dieet en/of eventuele medicatie in combinatie met de echografische opvolging van de foetus op groei en hoeveelheid vruchtwater. Er is geen eenduidigheid over de opvolging van GDM want er zijn verschillende richtlijnen beschikbaar. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de opvolging van GDM op sommige punten verbeterd kan worden. Een belangrijke vraag die hierbij gesteld kan worden is hoe de vrouwen de opvolging van GDM ervaren. De onderzoeksvraag luidt daarom: “Hoe ervaren zwangere vrouwen, die opgevolgd zijn in Ziekenhuis “de Honte” in Terneuzen, de opvolging van zwangerschapsdiabetes?”

METHODE: Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews. Zes vrouwen die opgevolgd zijn in het ziekenhuis ‘de Honte’ in Terneuzen tussen het jaar 2014 en 2016, zijn geïnterviewd waarbij er gebruik is gemaakt van een topiclijst. De data-analyse is gedaan aan de hand van de stappen die Baarda beschrijft in ‘Basisboek Kwalitatief Onderzoek’. Transcripten zijn geschreven en tekstfragmenten zijn gemaakt die vervolgens zijn gelabeld en geordend. Tot slot zijn uit de labels kernlabels naar voren gekomen. De resultaten
zijn aan de hand van de kernlabels geschreven.

RESULTATEN: Met betrekking tot de informatie die de vrouwen krijgen, geven de vrouwen aan dat er voldoende informatie gegeven wordt over de diagnose. Echter wordt er informatie gemist over de medicatie en de risico’s die GDM met zich meebrengt en voornamelijk over het post partum gedeelte en de kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus type twee wordt informatie gemist. De folders die mee worden gegeven aan de vrouwen worden niet bekeken of er staat niet de juiste informatie in. Veel informatie wordt op internet opgezocht. De diabetesverpleegkundige komt positief naar voren in dit onderzoek. De ondersteuning thuis vinden de vrouwen belangrijk. Het dieet wordt als erg moeilijk en belemmerend ervaren door de vrouwen. Ook de dagcurves worden als vervelend ervaren. Het doormailen van de dagcurves zorgde voor minder persoonlijk contact. De begeleiding van de GDM kon volgens de vrouwen wat intensiever maar de zorg over het algemeen werd als positief ervaren.

DISCUSSIE: Opvallend aan dit onderzoek is dat er informatie gemist wordt over onder andere de kans op diabetes mellitus type twee(DM2) waardoor sommige vrouwen met DM2 gemist worden. Er wordt door de vrouwen aangegeven dat er een aangepast consult moet komen om de juiste informatie te krijgen. Het is de vraag of dit in deze tijd van bezuinigingen te realiseren is.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN: Informatie wordt gemist bij de opvolging van GDM. De opvolging post partum is minimaal. Huisartsen en vrouwen die GDM hebben gehad moeten geïnformeerd worden over de post partum opvolging en hier zelf het initiatief in nemen. Een aparte site voor informatie gericht op het ziekenhuis is eveneens een aanbeveling. Eenduidigheid over de opvolging van GDM is noodzakelijk. Verder onderzoek is nodig.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerZiekehuis De Honte, Terneuzen
Datum2016-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk