De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competentiemanagement : een hulpmiddel voor Klaverblad Zeeland?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competentiemanagement : een hulpmiddel voor Klaverblad Zeeland?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Klaverblad Zeeland, een organisatie die opkomt voor de belangen van gebruikers van dienstverlening in de zorg in de provincie Zeeland.

De leidinggevende wil, aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, te weten komen of competentiemanagement een geschikt hulpmiddel kan zijn binnen het personeelsbeleid van Klaverblad Zeeland. Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar de mogelijkheden van competentiemanagement binnen de organisatie.

De hoofdvraag die gesteld wordt, luidt als volgt:

Is competentiemanagement de juiste tool binnen het personeelsbeleid van
Klaverblad Zeeland om medewerkers zich beter te laten ontwikkelen?

Een competentie is een zo specifiek mogelijk beschreven gedragskenmerk, dat
onderscheidend bijdraagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het
realiseren van de organisatiedoelen.

Onder competentiemanagement wordt verstaan het continu, geïntegreerd afstemmen van strategische doelen vertaald naar competenties met talenten van medewerkers.

Om een antwoord op de probleemstelling te krijgen is een theoretisch onderzoek naar competentiemanagement verricht en zijn er zes medewerkers geïnterviewd. Er is gebruikt gemaakt van een toetsingsonderzoek.

Wanneer een organisatie competentiemanagement wil invoeren moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De organisatie:
 is duidelijk in haar strategie en korte en lange termijndoelstellingen;
 kan bepalen welke kwalitatieve krachten nodig zijn om die doelstellingen te bereiken;
 is bereid om de competenties van de individuen te helpen ontwikkelen of aan te scherpen;
 is bereid en in staat om eventueel de werkprocessen anders te organiseren.

Bij het invoeren van competentiemanagement moet men rekening houden met de fase in de levenscyclus waarin de organisatie zich op dat moment bevindt.

Competentiemanagement draagt in vier opzichten bij aan het personeelsmanagement, namelijk verbetering van de effectiviteit, de efficiëntie, de acceptatie en het verbeteren van de flexibiliteit en de duurzaamheid van het beleid.

Om competenties uit te werken naar verschillende gedragsniveaus is het noodzakelijk gebruik te maken van zogenaamde dimensies.

Er zijn verschillen tussen competenties en talenten. Betreffende de talenten zijn er vier verschillende soorten.

Vervolgens kwamen uit de interviews de volgende punten naar voren:
 Er is onder de werknemers behoefte aan kennis en ontwikkeling;
 Niet elke werknemer zou bekend zijn met de visie, strategie, missie en doelstellingen van de organisatie. In ieder geval zou niet iedereen tijdens zijn werkzaamheden hier rekening mee houden;
 De leidinggevende moet een duidelijkere positie innemen;
 De meeste werknemers staan positief tegenover het invoeren van competentiemanagement.

Geconcludeerd kan worden dat competentiemanagement een hulpmiddel voor Klaverblad Zeeland kán zijn. Als men voor invoering van competentiemanagement kiest, dan moet men zich realiseren dat het echte werk nu pas begint. Er zal nog veel moeten gebeuren. Te denken valt aan: inventariseren van de aanwezige competenties per functie(groep), de noodzaak werknemers tijdig en goed te informeren, het opstellen van een competentiewoordenboek, het houden van de POP-gesprekken, het faciliteren van de gemaakte POP-afspraken en dergelijke.

Als Klaverblad Zeeland ervoor kiest om competentiemanagement in te voeren, moet zij duidelijk voor ogen hebben hoe zij bovenstaande werkzaamheden wil realiseren. Is hier niet goed over nagedacht en is hiervoor geen tijdschema opgezet dan zal

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersKlaverblad Zeeland, Goes
Datum2007-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk